Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

PKU Sphere 15 o smaku waniliowym, proszek, 15 g, 27 g, EAN: 5060385940112; PKU Sphere 15 o smaku czerwonych owoców, proszek, 15 g, 27 g, EAN: 5060385940105; PKU Sphere 20 o smaku czerwonych owoców, proszek, 20 g, 35 g, EAN: 5060014059840; PKU Sphere 20 o smaku waniliowym, proszek, 20 g, 35 g, EAN: 5060014059857, w kategorii dostępności w aptece na receptę we wskazaniu określonym stanym klinicznym, we wskazaniu: fenyloketonuria

Wskazanie:

fenyloketonuria

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLR.4600.2665.2018.PB.4; PLR.4600.2666.2018.PB.4; PLR.4600.2667.2018.PB.4; PLR.4600.2668.2018.PB.4; 01.10.2018

Zlecenie dotyczy:

przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTMiT, stanowiska Rady Przejrzystości, rekomendacji Prezesa Agencji

Analizy Wnioskodawcy:

pdfAnaliza problemu decyzyjnego do zlecenia 190/2018
pdfAnaliza kliniczna do zlecenia 190/2018
pdfAnaliza ekonomiczna do zlecenia 190/2018
pdfAnaliza wpływu na system ochrony zdrowia do zlecenia 190/2018
pdfAnaliza racjonalizacyjna do zlecenia 190/2018

Analiza Weryfikacyjna Agencji:

pdfAnaliza weryfikacyjna Agencji do zlecenia 190/2018

Uwagi do Analiz:

Termin zgłaszania uwag upływa: 13 grudnia 2018 r.

MS WordFormularz zgłaszania uwag do analizy weryfikacyjnej zlecenia 190/2018

  • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych zawartych w DKI
  • go to zlecenie