Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Przygotowanie opinii Prezesa AOTMiT oraz opinii Rady Przejrzystości obejmującej ocenę jakości opublikowanych dowodów naukowych oraz siłę interwencji ocenionej w porównaniu do poprzedniej oceny oraz opinii czy dowody te wpływają na wcześniejsze wnioskowanie dla substancji czynnej: ibrutynib, we wskazaniu: chłoniak z komórek płaszcza

Wskazanie:

chłoniak z komórek płaszcza

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 31 n pkt 5

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

ASG.4082.249.2018.KoM; 02.10.2018

Zlecenie dotyczy:

przygotowania opinii Prezesa Agencji, opinii Rady Przejrzystości

hr

Raport Agencji:

pdfOT.4320.18.2018
(Dodano: 12.12.2018 r.)

hr

Opinia Rady Przejrzystości:

pdfORP 317/2018 do zlecenia 193/2018
(Dodano: 10.12.2018 r.)

go to zlecenie