Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Przygotowanie materiałów analitycznych, zgodnych z HTA, dotyczących ponownej oceny leków Keytruda (pembrolizumab) oraz Opdivo (niwolumab) w świetle zmiany dawkowania w Charakterystykach przedmiotowych Produktów Leczniczych w kontekście art.. 33 ustawy o refunadacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych.

Wskazanie:

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 31 n pkt 5

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

ASG.400.10.2018.TK; 05.10.2018

Zlecenie dotyczy:

przygotowania materiałów analitycznych

go to zlecenie