Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Myalept, metreleptin, iniekcje à 11,3 mg/2,2 ml, we wskazaniu: lipodystrofia Dunningana w przebiegu lipodystrofii o dziedziczeniu dominującym, związanej z mutacją w genie LMNA

Wskazanie:

lipodystrofia Dunningana w przebiegu lipodystrofii o dziedziczeniu dominującym, związanej z mutacją w genie LMNA

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 39 ust. 3 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLD.46434.5228.2018.1.PG; 23.11.2018

Zlecenie dotyczy:

go to zlecenie