Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Zessly, infliximabum, proszek do sporządzania koncentratu do przygotowywania roztworu do infuzji, fiolka à 100 mg, we wskazaniu: autoimmunologiczne zapalenie wątroby (ICD-10: K73.2) w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych

Wskazanie:

autoimmunologiczne zapalenie wątroby (ICD-10: K73.2)

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 47 f ust. 1 ust. o św.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLD.46434.3741.2019.AK; 22.08.2019

Zlecenie dotyczy:

zbadania zasadności finansowania ze środków publicznych w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych

hr

Raport Agencji:

pdfOT.422.75.2019
(Dodano: 30.09.2019 r.)

hr

Opinia Rady Przejrzystości:

pdfORP 229/2019 do zlecenia 184/2019
(Dodano: 20.09.2019 r.)

hr

Opinia Prezesa:

pdfOpinia 79/2019 do zlecenia 184/2019
(Dodano: 23.09.2019 r.)

go to zlecenie