Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Orcibest, orciprenaline sulfate, tabletki, we wskazaniach: blok przedsionkowo-komorowy, dysfunkcja węzła zatokowego, zaburzenia rytmu serca w postaci rytmu węzłowego

Wskazanie:

blok przedsionkowo-komorowy, dysfunkcja węzła zatokowego, zaburzenia rytmu serca w postaci rytmu węzłowego

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 39 ust. 3 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLD.46434.6069.2019.AD; 05.11.2019

Pismem znak PLD.46434.6069.2019.AD z dn. 29.11.2019 r. do ocenianego produktu dołączono nową postać leku Orcibest, orciprenaline sulfate, syrop.
Pismem znak PLD.46434.6069.2019.4.AD z dn. 10.12.2019 r. uzupełniono zlecenie o nową posatać leku - Orciprenaline sirup, orciprenaline sulfate, syrop.

Zlecenie dotyczy:

zbadania zasadności wydawania zgód na refundację produktu leczniczego

hr

Raport Agencji:

pdfOT.4311.20.2019
(Dodano: 14.12.2019 r.)

hr

Stanowisko Rady Przejrzystości:

pdfSRP 115/2019 do zlecenia 271/2019
(Dodano: 20.12.2019 r.)

hr

Rekomendacja Prezesa:

pdfRekomendacja 113/2019 do zlecenia 271/2019
(Dodano: 31.12.2019 r.)

go to zlecenie