Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Lynparza, olaparib, tabletki powlekane à 150 mg, we wskazaniu: zaawansowany rak jajnika o niskim stopniu zróżnicowania (ICD-10: C56) w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych

Wskazanie:

zaawansowany rak jajnika o niskim stopniu zróżnicowania (ICD-10: C56)

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 47 f ust. 1 ust. o św.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLD.46434.6284.2019.1.AK; 27.11.2019

Zlecenie dotyczy:

zbadania zasadności finansowania ze środków publicznych w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych

hr

Raport Agencji:

pdfOT.422.105.2019
(Dodano: 31.12.2019 r.)

hr

Opinia Rady Przejrzystości:

pdfORP 422/2019 do zlecenia 286/2019
(Dodano: 03.01.2020 r.)

hr

Opinia Prezesa:

pdfOpinia 116/2019 do zlecenia 286/2019
(Dodano: 30.12.2019 r.)

go to zlecenie