Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Valtricom, amlodipinum valsartanum hydrochlorothiazidum, tabletki powlekane, 5 mg 160 mg 12,5 mg, 28 tabl., EAN: 03838989708627; Valtricom, amlodipinum valsartanum hydrochlorothiazidum, tabletki powlekane, 10 mg 160 mg 12,5 mg, 28 tabl., EAN: 03838989708610; Valtricom, amlodipinum valsartanum hydrochlorothiazidum, tabletki powlekane, 10 mg 160 mg 25 mg, 28 tabl., EAN: 03838989708634, we wskazaniach wynikających ze złożonych wniosków refundacyjnych: we wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji

Wskazanie:

we wskazaniach wynikających ze złożonych wniosków refundacyjnych: we wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLR.4600.1837.2019.2.MN; PLR.4600.1838.2019.2.MN; PLR.4600.1839.2019.2.MN; 07.01.2020

Zlecenie dotyczy:

przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTMiT, stanowiska Rady Przejrzystości, rekomendacji Prezesa Agencji

go to zlecenie