Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Imbruvica, ibrutynib, kapsułki twarde à 140 mg, we wskazaniu: przewlekła białaczka limfocytowa z obecnością mutacji TP53 (ICD-10: C91.1) z transformacją typu Richtera, w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych

Wskazanie:

przewlekła białaczka limfocytowa z obecnością mutacji TP53 (ICD-10: C91.1) z transformacją typu Richtera

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 47 f ust. 1 ust. o św.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLD.46434.7140.2019.AK; 13.01.2020

Zlecenie dotyczy:

zbadania zasadności finansowania ze środków publicznych w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych

hr

Raport Agencji:

pdfOT.422.2.2020
(Dodano: 20.01.2020 r.)

hr

Opinia Rady Przejrzystości:

pdfORP 19/2020 do zlecenia 7/2020
(Dodano: 21.01.2020 r.)

hr

Opinia Prezesa:

pdfOpinia 9/2020 do zlecenia 7/2020
(Dodano: 31.01.2020 r.)

go to zlecenie