Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Vizimpro, Dacomitinibum, tabletki powlekane, 15 mg, 30, tabl., kod EAN: 05415062343951; Vizimpro, Dacomitinibum, tabletki powlekane, 30 mg, 30, tabl., kod EAN: 05415062343968; Vizimpro, Dacomitinibum, tabletki powlekane, 45 mg, 30, tabl., kod EAN: 05415062343975

Wskazanie:

we wskazaniu wynikającym ze złożonego wniosku i treści uzgodnionego programu lekowego

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLR.4600.1614.2019.12.PB PLR.4600.1613.2019.13.PB PLR.4600.1612.2019.12.PB; 29.01.2020

Zlecenie dotyczy:

go to zlecenie