Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Revlimid, lenalidomidum, kapsułki twarde, 2,5 mg, 21 kaps., kod EAN: 05909991185626, Revlimid, lenalidomidum, kapsułki twarde, 25 mg, 21 kaps., kod EAN: 05909990086771; Revlimid, lenalidomidum, kapsułki twarde, 10 mg, 21 kaps., kod EAN: 05909990086702; Revlimid, lenalidomidum, kapsułki twarde, 5 mg, 21 kaps., kod EAN: 05909990086696; Revlimid, lenalidomidum, kapsułki twarde, 15 mg, 21 kaps., kod EAN: 05909990086764 stosowanych w ramach programu lekowego: „Lenalidomid w leczeniu dorosłych chorych z nieleczonym uprzednio szpiczakiem plazmocytowym (ICD10 C 90.0)”

Wskazanie:

w ramach programu lekowego: „Lenalidomid w leczeniu dorosłych chorych z nieleczonym uprzednio szpiczakiem plazmocytowym (ICD10 C 90.0)”

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLR.4600.1713.2019.12.AP; PLR.4600.1716.2019.12.AP; PLR.4600.1715.2019.12.AP; PLR.4600.1723.2019.12.AP; PLR.4600.1714.2019.12.AP

Zlecenie dotyczy:

przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTMiT, stanowiska Rady Przejrzystości, rekomendacji Prezesa Agencji

go to zlecenie