Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Yervoy, ipilimumab, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji 5 mg/ml w skojarzeniu z Opdivo, nivolumab, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji 10 mg/ml we wskazaniu: czerniak skóry z przerzutami (ICD-10: C43.9) w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych

Wskazanie:

czerniak skóry z przerzutami (ICD-10: C43.9)

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 47 f ust. 1 ust. o św.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLD.4530.209.2020.1.AB; 04.02.2020

Zlecenie dotyczy:

zbadania zasadności finansowania ze środków publicznych w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych

go to zlecenie