Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Ilumetri, tyldrakizumab, roztwór do wstrzykiwań, 100 mg tyldrakizumabu w 1 ml, 1 ampułko-strzykawka, kod EAN: 08430308131700

Wskazanie:

w ramach programu lekowego we wskazaniu wynikającym ze złożonego wniosku i treści uzgodnionego programu lekowego

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLR.4600.1922.2019.12.KŻ; 05.03.2020

Zlecenie dotyczy:

przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTMiT, stanowiska Rady Przejrzystości, rekomendacji Prezesa Agencji

go to zlecenie