Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Tagrisso, ozymertynib, tabletki powlekane we wskazaniu: rak gruczołowy płuca (ICD-10:C34.8) - mutacja w genie EGFR (L858R w eksonie 21) w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowej

Wskazanie:

rak gruczołowy płuca (ICD-10:C34.8) - mutacja w genie EGFR (L858R w eksonie 21)

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 47 f ust. 1 ust. o św.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLD.4530.685.2020.AK; 25.03.2020

Zlecenie dotyczy:

zbadania zasadności finansowania ze środków publicznych w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych

go to zlecenie