Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Ewerolimus Stada (ewerolimus)

Wskazanie:

rak neuroendokrynny jelita cienkiego (ICD-10 C75.9) z przerzutami do wątroby i węzłów chłonnych krezki

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 47 f ust. 1 ust. o św.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLD.4530.1140.2020.2.AK z dnia 13.05.2020 r. zmieniono nazwę produktu leczniczego tj. na Ewerolimus Stada (ewerolimus), oraz zmieniono wskazanie na: rak neuroendokrynny jelita cienkiego (ICD-10 C75.9) z przerzutami do wątroby i węzłów chłonnych krezki

Zlecenie dotyczy:

zbadania zasadności finansowania ze środków publicznych produktu leczniczego

go to zlecenie