Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Kanjinti, trastuzumabum, proszek do sporządzania koncentratu do przygotowania roztworu do infuzji, fiolka á 420 mg

Wskazanie:

rozsiany rak piersi (ICD-10: C50.9) – VII linia leczenia, w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 47 f ust. 2 ust. o św.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLD.4530.809.2020.1.SG,; 08.05.2020

Zlecenie dotyczy:

zbadania zasadności finansowania ze środków publicznych produktu leczniczego

go to zlecenie