Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Tagrisso, ozymertynib, tabletki powlekane á 80 mg

Wskazanie:

we wskazaniu: rak gruczołowy płuca (ICD-10: C34) z mutacją T790M w genie EGFR w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 47 f ust. 1 ust. o św.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLD.4530.995.2020.1.AK; 25.05.2020

Zlecenie dotyczy:

zbadania zasadności finansowania ze środków publicznych produktu leczniczego

hr

Raport Agencji:

pdfOT.422.60.2020
(Dodano: 23.06.2020 r.)

hr

Opinia Rady Przejrzystości:

pdfORP 148/2020 do zlecenia 127/2020
(Dodano: 23.06.2020 r.)

go to zlecenie