Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Opdivo, nivolumab, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, fiolki 10 mg/ml

Wskazanie:

zespół Sezary’ego (ICD-10: C84.1)

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 47 f ust. 1 ust. o św.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLD.4530.1744.2020.1.AB; 02.07.2020

Zlecenie dotyczy:

zbadania zasadności finansowania ze środków publicznych produktu leczniczego

hr

Raport Agencji:

pdfOT.422.76.2020
(Dodano: 31.07.2020 r.)

hr

Opinia Rady Przejrzystości:

pdfORP 185/2020 do zlecenia 154/2020
(Dodano: 28.07.2020 r.)

hr

Opinia Prezesa:

pdfOpinia 86/2020 do zlecenia 154/2020
(Dodano: 03.08.2020 r.)

go to zlecenie