Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Tabrecta, capmatinib, tabletki á 200 mg

Wskazanie:

nieoperacyjny nowotwór złośliwy oskrzela i płuca z mutacją del14 MET

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 39 ust. 3 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLD.45340.1902.2020.1.KW; 10.07.2020

Zlecenie dotyczy:

zbadanie zasadności wydawania zgody na refundację środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego

go to zlecenie