Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Emgality, Galcanezumab-gnlm, ampułko-strzykawka á 120 mg

Wskazanie:

przewlekłe migrenowe bóle głowy

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 39 ust. 3 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLD.45340.2016.2020.KW; 23.07.2020

Zlecenie dotyczy:

zbadania zasadności wydawania zgody na refundację produktu leczniczego

go to zlecenie