Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Revlimid, lenalidomid, kapsułki twarde á 25 mg

Wskazanie:

chłoniak z komórek płaszcza (ICD10: C83.8), w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 47 f ust. 1 ust. o św.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLD.4530.2496.2020.1.AK; 26.08.2020

Zlecenie dotyczy:

zbadania zasadności finansowania ze środków publicznych produktu leczniczego

hr

Opinia Rady Przejrzystości:

pdfORP 220/2020 do zlecenia 200/2020
(Dodano: 10.09.2020 r.)

go to zlecenie