Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Imbruvica, ibrutynib, kapsułki twarde á 140 mg,

Wskazanie:

białaczka włochatokomórkowa (variant type) (ICD-10: C91.4) – wznowa po leczeniu w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 15 ust. 3 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLD.4530.2490.2020.1.SG; 02.09.2020

Zlecenie dotyczy:

zbadania zasadności finansowania ze środków publicznych produktu leczniczego

go to zlecenie