Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Revlimid, lenalidomid, tabletki á 10 mg

Wskazanie:

chłoniak Hodgkina NS (ICD-10: C81.1) w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 47 f ust. 1 ust. o św.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLD.4530.2681.2020.AK; 09.09.2020

Zlecenie dotyczy:

zbadania zasadności finansowania ze środków publicznych produktu leczniczego

go to zlecenie