Lp.Zlecenie MZ­AWA­AW­UW­RPT­ORP­SRP­REK­OPZ­
062 Leki mogące znaleźć zastosownie w transplantologii, określone w załączniku do zlecenia AWA AW UW Raport ORP SRP REK OPZ
Lp.Zlecenie MZ­AWA­AW­UW­RPT­ORP­SRP­REK­OPZ­
061 Leki mogące znaleźć zastosownie w transplantologii twarzy, określone w załączniku do zlecenia AWA AW UW Raport ORP SRP REK OPZ
Lp.Zlecenie MZ­AWA­AW­UW­RPT­ORP­SRP­REK­OPZ­
060 Leki hematologiczne i hematoonkologiczne określone w załączniku do zlecenia AWA AW UW Raport ORP SRP REK OPZ

Podkategorie