Lp.Zlecenie MZAWAAWUWRPTORPSRPREKOPZ
126

Metopirone, Metyraponum, kapsułki miękkie, 250 mg, EAN 5909991185473;
Zlecenie zawieszone pismem PLR.4600.1733.2015.4.KB z dn. 2.11.2015 r.

AWA AW UW RPT ORP SRP REK OPZ