Numer/Data publikacji
Treść
Termin składania ofert
01/2019
12.02.2019
Dostawa komputerów przenośnych z dodatkowym wyposażeniem oraz komputerów stacjonarnych z dodatkowym wyposażeniem w ramach projektu pn.: „Wyposażenie Agencji w sprzęt IT na rok 2019” sprawa : 1/2019
1. Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w DUUE - dodano: 12.02.2019 r.
2. SIWZ - dodano: 12.02.2019 r.
3. Załącznik nr 1 do SIWZ - formularz oferty - dodano: 12.02.2019 r.
4. Załącznik nr 2.1 do SIWZ - formularz cenowy pakiet 1 - dodano: 12.02.2019 r.
5. Załącznik nr 2.2 do SIWZ - formularz cenowy pakiet 2 - dodano: 12.02.2019 r.
6. Załącznik nr 3 do SIWZ – JEDZ - dodano: 12.02.2019 r.
7. Załącznik nr 4.1 do SIWZ - pakiet 1 - dodano: 12.02.2019 r.
8. Załącznik nr 4.2 do SIWZ - pakiet 2 - dodano: 12.02.2019 r.
9. Załącznik nr 5.1 do SIWZ - umowa pakiet 1 - dodano: 12.02.2019 r.
10. Załącznik nr 5.2 do SIWZ - umowa pakiet 2 - dodano: 12.02.2019 r.
11. Załącznik nr 6 do SIWZ - oświadczenie art. 24 ust. 1 pkt 15 - dodano: 12.02.2019 r.
12. Załącznik nr 7 do SIWZ - oświadczenie art. 24 ust. 1 pkt 22 - dodano: 12.02.2019 r.
13. Załącznik nr 8 do SIWZ - oświadczenie o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych - dodano: 12.02.2019 r.
14. Załącznik nr 9 do SIWZ - ID postępowania - dodano: 12.02.2019 r..
15. Załącznik nr 10 do SIWZ - wykaz dostaw - dodano: 12.02.2019 r.
16. Załącznik nr 11 do SIWZ - oświadczenie o grupie kapitałowej - dodano: 12.02.2019 r.
17. Załącznik nr 12 do SIWZ - KluczPub_Oferta_PostepowanieID_e10dadcb-ed0e-48ec-929b-2232b93cb1ba - dodano: 12.02.2019 r.
18. Odpowiedzi na pytania – dodano: 27.02.2019 r. - dodano: 27.02.2019 r.
19. Załącznik nr 4.1 do SIWZ - pakiet 1 - ujednolicony– 28.02.2019 r. - dodano: 28.02.2019 r.
20. Załącznik nr 4.2 do SIWZ - pakiet 2 - ujednolicony– 28.02.2019 r. - dodano: 28.02.2019 r. - dodano: 28.02.2019 r.
21. Informacja z otwarcia ofert - dodano: 18.03.2019 r.
22. Informacja o unieważnieniu: pakiet 1 - dodano: 21.03.2019 r.
23. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty pakiet 2 - dodano: 29.03.2019 r.
15.03.2019