Numer/Data publikacji
Treść
Termin składania ofert
03/2019
07.03.2019
Świadczenie usług telekomunikacyjnych w ramach telefonii komórkowej wraz z dostawą nowych aparatów telefonicznych oraz kart SIM na rzecz Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacjisprawa : 3/2019
1. Ogłoszenie nr 522808-N-2019 z dnia 2019-03-07 r.- dodano: 07.03.2019 r.
2. SIWZ - dodano: 07.03.2019 r.
3. Załącznik nr 1 do SIWZ - formularz ofertowy - dodano: 07.03.2019 r.
4. Załącznik nr 2 do SIWZ - informacja o podwykonawcach - dodano: 07.03.2019 r.
5. Załącznik nr 3 do SIWZ - formularz cenowy - dodano: 07.03.2019 r.
6. Załącznik nr 4 do SIWZ - parametry techniczne aparatów telefonicznych - dodano: 07.03.2019 r.
7. Załącznik nr 5 - OPZ Warunki świadczenia usług telekomunikacyjnych - dodano: 07.03.2019 r.
8. Załącznik nr 6 do SIWZ - wstępne oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu - dodano: 07.03.2019 r.
9. Załącznik nr 7 do SIWZ - wykaz dostaw i usług - dodano: 07.03.2019 r.
10. Załącznik nr 8 do SWIZ - projekt umowy - dodano: 07.03.2019 r.
11. Załącznik nr 9 do SIWZ - oświadczenie o grupie kapitałowej - dodano: 07.03.2019 r.
12. Załącznik nr 1 do SIWZ - formularz ofertowy – ujednolicony - dodano: 08.03.2019 r.
13. Ogłoszenie o zmianie nr 540047866-N-2019 - dodano: 13.03.2019 r.
14. Zmiany_w_treści_SIWZ - dodano: 13.03.2019 r.
15. SIWZ_3_2019 – ujednolicony dodano: 13.03.2019 r. - dodano: 13.03.2019 r.
16. Odpowiedzi na pytania - dodano: 14.03.2019 r.
17. Zalacznik nr 5 OPZ ujednolicony - dodano: 14.03.2019 r.
18. Zalacznik nr 8 do SWIZ projekt umowy ujednolicony - dodano: 14.03.2019 r.
19. Informacja z otwarcia ofert - dodano: 18.03.2019 r.
20. Informacja o unieważnieniu - dodano:21.03.2019 r.
14.03.2019