Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Hyrimoz, adalimumabum, roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce, 40 mg, 2 wstrzykiwacze, EAN: 07613421020880; Hyrimoz, adalimumabum, roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce, 40 mg, 2 amp. - strzyk. z zabezpieczeniem, EAN: 07613421020897, we wskazaniu wynikającym ze złożonych wniosków refundacyjnych

Wskazanie:

we wskazaniu wynikającym ze złożonych wniosków refundacyjnych

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLR.4600.1611.2019; PLR.4600.1620.2019; 23.09.2019

Zlecenie dotyczy:

przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTMiT, stanowiska Rady Przejrzystości, rekomendacji Prezesa Agencji

go to zlecenie