Lp.Zlecenie MZAWAAWUWRPTORPSRPREKOPZ
210 Elaprase (idursulfasum) stosowany w ramach programu lekowego "Leczenie mukopolisacharydozy typ II (Zespół Huntera) AWA AW UW RPT ORP SRP REK OPZ
Lp.Zlecenie MZAWAAWUWRPTORPSRPREKOPZ
209 Dokonanie oceny hiperbarycznej terapii tlenowej w komorach typu "monoplace" i przygotowanie raportu skróconego w przedmiotowym zakresie AWA AW UW RPT ORP SRP REK OPZ
Lp.Zlecenie MZAWAAWUWRPTORPSRPREKOPZ
206 Leki wymienione w załączniku do zlecenia: Mycophenolas mofetil AWA AW UW RPT ORP SRP REK OPZ
Lp.Zlecenie MZAWAAWUWRPTORPSRPREKOPZ
205 Disulone (dapsonum), tabletki a 100 mg we wskazaniu: pokrzywka przewlekła AWA AW UW RPT ORP SRP REK OPZ
Lp.Zlecenie MZAWAAWUWRPTORPSRPREKOPZ
204 Disulone (dapsonum), tabletki a 100 mg we wskazaniu: pęcherzyca łojotokowa AWA AW UW RPT ORP SRP REK OPZ
Lp.Zlecenie MZAWAAWUWRPTORPSRPREKOPZ
203 Disulone (dapsonum), tabletki a 100 mg we wskazaniu: AWA AW UW RPT ORP SRP REK OPZ

Podkategorie