Obwieszczenie Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie taryf świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej.

W Biuletynie Informacji Publicznej opublikowane zostało Obwieszczenie Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie taryf świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej.

Obwieszczenie obejmuje taryfę dla produktu rozliczeniowego:

Zabiegi z zakresu elektrofizjologii serca – w tym:

 • Świadczenia rezonansu magnetycznego
 • Taryfy zostały ustalone w odniesieniu do średniej wartości punktu rozliczeniowego w umowach z NFZ w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna.*

  Ponadto Prezes Agencji w ślad za Radą rekomenduje:

 • Określenie w koszyku świadczeń gwarantowanych warunków realizacji usług teleradiologii, a następnie dokonanie ich wyceny,
 • Reperacja/repozycja/rewizja/wymiana elektrody/układu stymulującego/kardiowertera-defibrylatora
 • Uwzględnienie w regulacjach dotyczących refundacji wyrobów medycznych możliwości zakupu aparatów wraz z ich serwisowaniem oraz rekomendowanych cen: helu, kontrastów, sprzętu jednorazowego niezbędnego do wykonania procedury,
 • Mając na uwadze praktykę wielokrotnego powtarzania badań u tego samego pacjenta, a także nadmierną ordynację, czego następstwem jest wydłużenie kolejek – podjęcie prac nad innym niż cenowy, mechanizmem regulacji liczby wykonywanych świadczeń.
 • * Na dzień wydania obwieszczenia wartość punktu rozliczeniowego wynosiła 9,05 zł.

  pdfObwieszczenie