Obwieszczenie Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie taryf świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego – leczenie gruźlicy, leczenie mykobakterioz.

W Biuletynie Informacji Publicznej opublikowane zostało Obwieszczenie Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie taryf świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego.

Obwieszczenie obejmuje taryfę dla produktów rozliczeniowych:

 • Gruźlica wielolekooporna – leczenie długoterminowe;
 • Gruźlica – leczenie długoterminowe;
 • Mykobakteriozy – leczenie długoterminowe.
 • Taryfy zostały ustalone w odniesieniu do średniej wartości punktu rozliczeniowego w umowach z NFZ w rodzaju leczenie szpitalne.*

  Jednocześnie Prezes Agencji w ślad za Radą ds. Taryfikacji rekomenduje:

 • • dostosowanie liczby ośrodków zajmujących się gruźlicą lekooporną do rzeczywistej liczby chorych w celu ograniczenia ryzyka rozpowszechniania się choroby;
 • • rozważenie utworzenia programu lekowego dedykowanego pacjentom z gruźlicą lekooporną, bądź innego adekwatnego sposobu finansowania stosowanych leków, w celu wyodrębnienia istotnego czynnika kosztowego z taryfy, a przez to doprowadzenie do jej urealnienia;
 • • dokonanie ponownej oceny taryfy, po ewentualnym utworzeniu programu lekowego;
 • • rozważenie stworzenia krajowego programu profilaktyki oraz leczenia gruźlicy w Polsce w związku z powracającym problemem potencjalnego zagrożenia epidemiologicznego gruźlicą.
 • * Na dzień wydania obwieszczenia wartość punktu rozliczeniowego wynosiła 52 zł.

  pdfObwieszczenie