Obwieszczenie Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji z dnia 3 listopada 2017 r. w sprawie taryf świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego – pourazowe uszkodzenia poza uszkodzeniem mózgu> 17 r.ż.

W Biuletynie Informacji Publicznej opublikowane zostało Obwieszczenie Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji z dnia 3 listopada 2017 r. w sprawie taryf świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego.

Obwieszczenie obejmuje taryfę dla produktów rozliczeniowych:

  • H85F Pourazowe uszkodzenia poza uszkodzeniem mózgu > 17 r.ż. i < 66 r.ż.
  • H85E Pourazowe uszkodzenia poza uszkodzeniem mózgu > 65 r.ż.
  • Taryfy zostały ustalone w odniesieniu do średniej wartości punktu rozliczeniowego w umowach z NFZ w rodzaju leczenie szpitalne.*

    * Na dzień wydania obwieszczenia wartość punktu rozliczeniowego wynosiła 1 zł.

    pdfObwieszczenie