Obwieszczenie Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie taryfy dla świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego: neuromodulacja krzyżowa.

W Biuletynie Informacji Publicznej opublikowane zostało Obwieszczenie Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie taryfy dla świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego: neuromodulacja krzyżowa.

Obwieszczenie obejmuje taryfę dla świadczeń gwarantowanych w zakresie leczenie szpitalne - neuromodulacja krzyżowa:

• Neuromodulacja I etap (Wszczepienie elektrody testowej);

• Neuromodulacja II etap (Wszczepienie stymulatora na stałe).

Taryfy zostały ustalone w odniesieniu do średniej wartości 1 punktu rozliczeniowego określonej przez Narodowy Fundusz Zdrowia w umowach o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: leczenie szpitalne.

pdfObwieszczenie