Obwieszczenie Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie taryfy dla świadczeń gwarantowanych z obszaru leczenia chorób nowotworowych obejmujących podanie chemioterapii

W Biuletynie Informacji Publicznej opublikowane zostało Obwieszczenie Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie taryfy dla świadczeń gwarantowanych z obszaru leczenia chorób nowotworowych obejmujących podanie chemioterapii

Obwieszczenie dotyczy taryfy dla świadczeń gwarantowanych z obszaru leczenia chorób nowotworowych obejmujących podanie chemioterapii:

·         Hospitalizacja hematologiczna u dorosłych (5.08.05.0000170)
·         Hospitalizacja hematoonkologiczna u dzieci (5.08.05.0000174)
·         Hospitalizacja jednego dnia w pozostałych przypadkach (5.08.05.0000176)
·         Hospitalizacja jednego dnia związana z podaniem leku z części A katalogu leków (5.08.05.0000175)
·         Hospitalizacja onkologiczna u dorosłych (5.08.05.0000171)
·         Kompleksowa porada ambulatoryjna dotycząca chemioterapii (5.08.05.0000172)
·         Podstawowa porada ambulatoryjna dotycząca chemioterapii (5.08.05.0000173)

pdfObwieszczenie