Obwieszczenie Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji z dnia 13 lipca 2021 r. w sprawie taryfy dla świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń szpitalnych obejmujących leczenie zatruć (JGP: S40-S44)

W Biuletynie Informacji Publicznej opublikowane zostało Obwieszczenie Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji z dnia 13 lipca 2021 r. w sprawie taryfy dla świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń szpitalnych obejmujących leczenie zatruć (JGP: S40-S44)

Obwieszczenie dotyczy taryfy dla świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń szpitalnych obejmujących leczenie zatruć (JGP: S40-S44):
•    S40 Intensywne leczenie zatruć
•    S41E Zatrucie ciężkie > 65 r.ż.
•    S41F Zatrucie ciężkie < 66 r.ż.
•    S42E Zatrucie średnie > 65 r.ż.
•    S42F Zatrucie średnie < 66 r.ż.
•    S43 Zatrucie lekkie
•    S44 Inne stany w toksykologii

pdfObwieszczenie