Obwieszczenie Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji z dnia 21 stycznia 2022 r. w sprawie taryf świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień dla dzieci i młodzieży

W Biuletynie Informacji Publicznej opublikowane zostało Obwieszczenie Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji z dnia 21 stycznia 2022 r. w sprawie taryf świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień dla dzieci i młodzieży

Obwieszczenie dotyczy taryf świadczeń gwarantowanych z obszaru opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień dla dzieci i młodzieży udzielanych na I, II i III poziomie referencyjnym, realizowanych przez:

- Zespół środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży – I poziom referencyjny

·        Zespół środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży – I poziom referencyjny
·        Porada psychologiczna diagnostyczna (50-70 min.)
·        Porada psychologiczna diagnostyczna (80-100 min.)
·        Porada psychologiczna (25-35 min.)
·        Porada psychologiczna (50-70 min.)
·        Sesja psychoterapii indywidualnej (50-70 min.)
·        Sesja psychoterapii rodzinnej – jeden prowadzący (80-100 min.)
·        Sesja psychoterapii rodzinnej – dwóch prowadzących (80-100 min.)
·        Sesja psychoterapii grupowej (80-100 min.)
·        Sesja wsparcia psychospołecznego (50-70 min.)
·        Wizyta, porada domowa lub środowiskowa – jeden prowadzący (80-100 min.)
·        Wizyta, porada domowa lub środowiskowa – jeden prowadzący, kolejna w tym samym miejscu (50-70 min.)
·        Wizyta, porada domowa lub środowiskowa – dwóch prowadzących (80-100 min.)
·        Wizyta, porada domowa lub środowiskowa - dwóch prowadzących, kolejna w tym samym miejscu (50-70 min.)
·        Wizyta osoby prowadzącej terapię środowiskową (40-50 min.)


- Ośrodek środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży - I poziom referencyjny

·        Ośrodek środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży - I poziom referencyjny
·        Porada psychologiczna diagnostyczna (50-70 min.)
·        Porada psychologiczna diagnostyczna (80-100 min.)
·        Porada psychologiczna (25-35 min.)
·        Porada psychologiczna (50-70 min.)
·        Sesja psychoterapii indywidualnej (50-70 min.)
·        Sesja psychoterapii rodzinnej – jeden prowadzący (80-100 min.)
·        Sesja psychoterapii rodzinnej – dwóch prowadzących (80-100 min.)
·        Sesja psychoterapii grupowej (80-100 min.)
·        Sesja wsparcia psychospołecznego (50-70 min.)
·        Wizyta, porada domowa lub środowiskowa – jeden prowadzący (80-100 min.)
·        Wizyta, porada domowa lub środowiskowa – jeden prowadzący, kolejna w tym samym miejscu (50-70 min.)
·        Wizyta, porada domowa lub środowiskowa – dwóch prowadzących (80-100 min.)
·        Wizyta, porada domowa lub środowiskowa - dwóch prowadzących, kolejna w tym samym miejscu (50-70 min.)
·        Wizyta osoby prowadzącej terapię środowiskową (40-50 min.)


- Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży – Poradnia zdrowia psychicznego – II poziom referencyjny

·        Porada lekarska diagnostyczna (50-70 min.)
·        Porada lekarska terapeutyczna (50-70 min.)
·        Porada lekarska kontrolna (25-35 min.)
·        Porada psychologiczna diagnostyczna (50-70 min.)
·        Porada psychologiczna diagnostyczna (80-100 min.)
·        Wizyta, porada domowa lub środowiskowa (80-100 min.)
·        Wizyta, porada domowa lub środowiskowa - kolejna w tym samym miejscu (50-70 min.)
·        Sesja psychoterapii indywidualnej (50-70 min.)
·        Sesja psychoterapii rodzinnej - jeden prowadzący (80-100 min.)
·        Sesja psychoterapii rodzinnej - dwóch prowadzących (80-100 min.)
·        Sesja psychoterapii grupowej (80-100 min.)


- Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży – II poziom referencyjny

·        Świadczenia dzienne psychiatryczne rehabilitacyjne dla dzieci i młodzieży
·        Porada lekarska diagnostyczna (50-70 min.)
·        Porada lekarska terapeutyczna (50-70 min.)
·        Porada lekarska kontrolna (25-35 min.)
·        Porada psychologiczna diagnostyczna (50-70 min.)
·        Porada psychologiczna diagnostyczna (80-100 min.)
·        Wizyta, porada domowa lub środowiskowa (80-100 min.)
·        Wizyta, porada domowa lub środowiskowa - kolejna w tym samym miejscu (50-70 min.)
·        Sesja psychoterapii indywidualnej (50-70 min.)
·        Sesja psychoterapii rodzinnej - jeden prowadzący (80-100 min.)
·        Sesja psychoterapii rodzinnej - dwóch prowadzących (80-100 min.)
·        Sesja psychoterapii grupowej (80-100 min.)


- Ośrodek wysokospecjalistycznej całodobowej opieki psychiatrycznej – III poziom referencyjny

·        Świadczenia psychiatryczne dla dzieci i młodzieży

 pdfObwieszczenie