Obwieszczenie Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji z dnia 25 marca 2024 r. w sprawie taryf świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień.

W Biuletynie Informacji Publicznej opublikowano Obwieszczenie Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji z dnia 25 marca 2024 r. w sprawie taryf świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień.
Dotyczy ono taryfy dla świadczeń z obszaru opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień:
  • Świadczenia dla osób z autyzmem dziecięcym lub innymi całościowymi zaburzeniami rozwoju;
  • Świadczenia psychiatryczne ambulatoryjne dla dzieci i młodzieży;
  • Centrum zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży - poradnia zdrowia psychicznego - II poziom referencyjny;
  • Centrum zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży - II poziom referencyjny.

 pdfObwieszczenie