Obwieszczenie Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie taryf świadczeń gwarantowanych w rodzaju „Opieka paliatywna i hospicyjna”.

Po uzyskaniu pozytywnej Opinii Rady ds. Taryfikacji w Biuletynie Informacji Publicznej opublikowane zostało Obwieszczenie w sprawie taryfy świadczeń z rodzaju „Opieka paliatywna i hospicyjna”.

Taryfy zostały ustalone w odniesieniu do świadczenia bazowego, tj. osobodzień w hospicjum domowym, któremu przyporządkowano wartość taryfy równą 1 punkt.

Na podstawie danych pozyskanych od świadczeniodawców i ekspertów medycznych, w oparciu o przyjętą metodykę, w toku prac analitycznych, koszt świadczenia bazowego oszacowano na wartość 56,19 zł.

pdfObwieszczenie