Obwieszczenie Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie taryf świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń wysokospecjalistycznych.

W Biuletynie Informacji Publicznej opublikowane zostało Obwieszczenie Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie taryf świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń wysokospecjalistycznych.

Obwieszczenie obejmuje taryfę dla świadczenia:

Mechaniczne wspomaganie serca sztucznymi komorami – w tym:

  • Opieka nad pacjentem po wszczepieniu implantowalnej pompy wspomagającej pracę serca (rozliczane ryczałtem za osobodzień).
  • Taryfy zostały ustalone w odniesieniu do wartości punktu w umowach z NFZ z rodzaju leczenie szpitalne – świadczenia wysokospecjalistyczne.

    pdfObwieszczenie