Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Ospolot (sultiamum), tabletki a 50 mg we wskazaniu: padaczka lekooporna pod postacią zespołu Doose'a


Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 31 e ust. o św. i w związku z art. 39 ust. 3 ust. o ref.


Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

MZ-PLD-460-18536-19/AL/13; 2013-05-28

Zlecenie dotyczy:

zbadania zasadności wydawania zgody na refundację produktu leczniczego


Stanowiska Rady Przejrzystości:

pdf 01SRP 96/2013 do zlecenia 123/2013


Rekomendacja Prezesa AOTM:

pdf 01 REK 73/2013 do zlecenia 123/2013


go to zlecenie

Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Ospolot (sultiamum), tabletki a 50 mg we wskazaniu: padaczka lekooporna pod postacią zaspołu Kożewnikowa


Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 31 e ust. o św. i w związku z art. 39 ust. 3 ust. o ref.


Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

MZ-PLD-460-18536-19/AL/13; 2013-05-28

Zlecenie dotyczy:

zbadania zasadności wydawania zgody na refundację produktu leczniczego


Stanowiska Rady Przejrzystości:

pdf 01SRP 96/2013 do zlecenia 122/2013


Rekomendacja Prezesa AOTM:

pdf 01 REK 73/2013 do zlecenia 122/2013


go to zlecenie

Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Disulone (dapsonum) tabletki a 100 mg, we wskazaniu aftoza przewlekle nawracająca


Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 31 e ust. o św. i w związku z art. 39 ust. 3 ust. o ref.


Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

MZ-PLD-460-18536-18/AL/13; 2013-05-28

Zlecenie dotyczy:

zbadania zasadności wydawania zgody na refundację produktu leczniczego


Stanowiska Rady Przejrzystości:

pdf 01SRP 195/2014 do zlecenia 121/2013


Rekomendacja Prezesa AOTM:

pdf 01 REK 159/2014 do zlecenia 121/2013


go to zlecenie

Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Potaba (potassium P-aminobenzoate), tabletki a 500 mg - skleroderma


Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 31 e ust. o św. i w związku z art. 39 ust. 3 ust. o ref.


Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

MZ-PLD-460-18536-17/AL/13; 2013-05-16

Zlecenie dotyczy:

zbadania zasadności wydawania zgody na refundację produktu leczniczego


Stanowiska Rady Przejrzystości:

pdf 01SRP 175/2013 do zlecenia 116/2013


Rekomendacja Prezesa AOTM:

pdf 01 REK 109/2013 do zlecenia 116/2013


go to zlecenie

Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Potaba (potassium P-aminobenzoate), tabletki a 500 mg - choroba Peyroniego


Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 31 e ust. o św. i w związku z art. 39 ust. 3 ust. o ref.


Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

MZ-PLD-460-18536-17/AL/13; 2013-05-16

Zlecenie dotyczy:

zbadania zasadności wydawania zgody na refundację produktu leczniczego


Stanowiska Rady Przejrzystości:

pdf 01SRP 175/2013 do zlecenia 115/2013


Rekomendacja Prezesa AOTM:

pdf 01 REK 109/2013 do zlecenia 115/2013


go to zlecenie

Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Renilon 7,5 o smaku morelowym, płyn, 500 ml (4x125 ml), EAN 8716900557514, Renilon 7,5 o smaku karmelowym, płyn, 500 ml (4x125 ml), EAN 8716900557439,


Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.


Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

MZ-PLA-460-16088-66/KKU/13; 2013-05-15

Zlecenie dotyczy:

przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTM, stanowiska Rady Przejrzystości, rekomendacji Prezesa Agencji w związku z wnioskiem o objęcie refundacją i ustalenie cenu urzędowej produktu leczniczego


Analiza Weryfikacyjna Agencji:

pdf 01AWA do zlecenia 113/2013


Analizy Wnioskodawcy:

pdf 01Analiza kliniczna do zlecenia 113/2013
pdf 01Analiza ekonomiczna do zlecenia 113/2013
pdf 01Analiza wpływu na budżet do zlecenia 113/2013
pdf 01Analiza racjonalizacyjna do zlecenia 113/2013


Uwagi do Analiz:

 

Termin zgłaszania uwag upływa: 25 lipca 2013 r.

ms word 24Formularz zgłaszania uwag do analizy weryfikacyjnej zlecenia 113/2013

 

Komentarz do uwag do upublicznionej analizy weryfikacyjnej:

Nr analizy weryfikacyjnej

AOTM-RK-4351-6

Tytuł analizy weryfikacyjnej

Wniosek o objęcie refundacją środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego: Renilon 7.5 we wskazaniu: Leczenie niedożywienia pacjentów przewlekle dializowanych (ICD-10 N 18).

Lp.
Zgłaszający uwagi
Treść uwagi
Komentarz AOTM
Bez rozpoznania

1.

Artur Ludwiczak Nutricia Polska Sp. z o.o.

-

Pozostawiono bez rozpoznania z powodu braku DKI

 


Stanowiska Rady Przejrzystości:

pdf 01SRP 147/2013 do zlecenia 113/2013
pdf 01SRP 148/2013 do zlecenia 113/2013


Rekomendacja Prezesa AOTM:

pdf 01 REK 94/2013 do zlecenia 113/2013


go to zlecenie

Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Eliquis, apiksaban, 5 mg, tabletki powlekane, 56 tabletek powlekanych, EAN 5909991019396 Eliquis, apiksaban, 5 mg, tabletki powlekane, 168 tabletek powlekanych, EAN 5909991019440; Eliquis, apiksaban, 2,5 mg, tabletki powlekane, 60 tabletek powlekanych, EAN 5909990861057; Eliquis, apiksaban, 2,5 mg, tabletki powlekane, 168 tabletek powlekanych, EAN 5909991019365


Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.


Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

MZ-PLR-460-18477-4/MKR/13; MZ-PLR-460-18478-4/MKR/13; MZ-PLR-460-18479-4/MKR/13; MZ-PLR-460-18480-4/MKR/13; 2013-05-24

Zlecenie dotyczy:

przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTM, stanowiska Rady Przejrzystości, rekomendacji Prezesa Agencji w związku z wnioskiem o objęcie refundacją i ustalenie cenu urzędowej produktu leczniczego


Analiza Weryfikacyjna Agencji:

pdf 01AWA do zlecenia 120/2013


Analizy Wnioskodawcy:

pdf 01Analiza kliniczna do zlecenia 120/2013
pdf 01Analiza ekonomiczna do zlecenia 120/2013
pdf 01Analiza wpływu na budżet do zlecenia 120/2013
pdf 01Analiza racjonalizacyjna do zlecenia 120/2013
pdf 01Załączniki do zlecenia 120/2013


Uwagi do Analiz:

 

Termin zgłaszania uwag upływa: 1 sierpnia 2013 r.

ms word 24Formularz zgłaszania uwag do analizy weryfikacyjnej zlecenia 120/2013


Stanowiska Rady Przejrzystości:

pdf 01SRP 154/2013 do zlecenia 120/2013
pdf 01SRP 155/2013 do zlecenia 120/2013
pdf 01SRP 156/2013 do zlecenia 120/2013
pdf 01SRP 157/2013 do zlecenia 120/2013


Rekomendacja Prezesa AOTM:

pdf 01 REK 98/2013 do zlecenia 120/2013


go to zlecenie

Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Vidaza 25 mg/ml, azacitidinum, proszek do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań, 25 mg/ml, 1 fiol., 100 mg, EAN 5909990682706


Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.


Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

MZ-PLR-460-18574-3/MKR/13; 2013-05-24

Zlecenie dotyczy:

przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTM, stanowiska Rady Przejrzystości, rekomendacji Prezesa Agencji w związku z wnioskiem o objęcie refundacją i ustalenie cenu urzędowej produktu leczniczego


Analiza Weryfikacyjna Agencji:

pdf 01AWA do zlecenia 119/2013


Analizy Wnioskodawcy:

pdf 01Analiza efektywności klinicznej do zlecenia 119/2013
pdf 01Analiza efektywności kosztów do zlecenia 119/2013
pdf 01Analiza wpływu na budżet płatnika do zlecenia 119/2013
pdf 01Analiza racjonalizacyjna do zlecenia 119/2013


Uwagi do Analiz:

Termin zgłaszania uwag upływa: 8 sierpnia 2013 r.

ms word 24Formularz zgłaszania uwag do analizy weryfikacyjnej zlecenia 119/2013


Stanowiska Rady Przejrzystości:

pdf 01SRP 166/2013 do zlecenia 119/2013


Rekomendacja Prezesa AOTM:

pdf 01 REK 103/2013 do zlecenia 119/2013


go to zlecenie

Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Lyrica, pregabalina, kapsułki twarde, 75 mg 14 kapsułek (1 blister po 14 kapsułek), EAN 5909990009282; Lyrica, pregabalina, kapsułki twarde, 75 mg 56 kapsułek (4 blistry po 14 kapsułek), EAN 5909990009299 Lyrica, pregabalina, kapsułki twarde, 150 mg 14 kapsułek (1 blister po 14 kapsułek), EAN 5909990009350 Lyrica, pregabalina, kapsułki twarde, 150 mg 56 kapsułek (4 blistry po 14 kapsułek), EAN 5909990009367


Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.


Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

MZ-PLR-460-18643-2/KWA/13; 2013-05-21

Zlecenie dotyczy:

przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTM, stanowiska Rady Przejrzystości, rekomendacji Prezesa Agencji w związku z wnioskiem o objęcie refundacją i ustalenie cenu urzędowej produktu leczniczego


Analiza Weryfikacyjna Agencji:

pdf 01AWA do zlecenia 118/2013
pdf 01Errata do AWA, zlecenie 118/2013


Analizy Wnioskodawcy:

pdf 01Analiza kliniczna do zlecenia 118/2013
pdf 01Analiza problemu decyzyjnego do zlecenia 118/2013
pdf 01Analiza racjonalizacyjna do zlecenia 118/2013
pdf 01Analiza wpływu na system ochrony zdrowia do zlecenia 118/2013
pdf 01Analiza ekonomiczna do zlecenia 118/2013


Uwagi do Analiz:

 

Termin zgłaszania uwag upływa: 19 lipca 2013 r.

ms word 24Formularz zgłaszania uwag do analizy weryfikacyjnej zlecenia 118/2013


Stanowiska Rady Przejrzystości:

pdf 01SRP 132/2013 do zlecenia 118/2013
pdf 01SRP 133/2013 do zlecenia 118/2013
pdf 01SRP 134/2013 do zlecenia 118/2013
pdf 01SRP 135/2013 do zlecenia 118/2013


Rekomendacja Prezesa AOTM:

pdf 01 REK 85/2013 do zlecenia 118/2013


go to zlecenie

Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Xarelto, rywaroksaban, tabletki powlekane, 15 mg, 14 szt., EAN 5909990910601 Xarelto, rywaroksaban, tabletki powlekane, 15 mg, 42 szt., EAN 5909990910663 Xarelto, rywaroksaban, tabletki powlekane, 20 mg, 14 szt., EAN 5909990910700


Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.


Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

MZ-PLR-460-18651-2/KB/13; 2013-05-20

Zlecenie dotyczy:

przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTM, stanowiska Rady Przejrzystości, rekomendacji Prezesa Agencji w związku z wnioskiem o objęcie refundacją i ustalenie cenu urzędowej produktu leczniczego


Analiza Weryfikacyjna Agencji:

pdf 01AWA do zlecenia 117/2013


Analizy Wnioskodawcy:

pdf 01Analiza problemu decyzyjnego do zlecenia 117/2013
pdf 01Analiza racjonalizacyjna do zlecenia 117/2013
pdf 01Analiza wpływu na system ochrony zdrowia do zlecenia 117/2013
pdf 01Analiza ekonomiczna do zlecenia 117/2013
pdf 01Analiza kliniczna do zlecenia 117/2013


Uwagi do Analiz:

 

Termin zgłaszania uwag upływa: 1 sierpnia 2013 r.

ms word 24Formularz zgłaszania uwag do analizy weryfikacyjnej zlecenia 117/2013

Komentarz do uwag do upublicznionej analizy weryfikacyjnej:

Nr analizy weryfikacyjnej

BIP – 117, analiza AOTM-OT-4350-10/2013

Tytuł analizy weryfikacyjnej
Wniosek o objęcie refundacją leku: Xarelto (rywaroksaban) we wskazaniu: Leczenie zatorowości płucnej (ZP) oraz profilaktyka nawrotowej ZŻG i ZP u dorosłych
Lp.
Zgłaszający uwagi
Treść uwagi
Komentarz AOTM
Rozpatrzone uwagi

1.

Marta Bratek

pdf 01 

Wszystkie uwagi zostały rozpatrzone.
Uwagi nie wpływają na ostateczne wnioskowanie AWA.

 


Stanowiska Rady Przejrzystości:

pdf 01SRP 151/2013 do zlecenia 117/2013
pdf 01SRP 152/2013 do zlecenia 117/2013
pdf 01SRP 153/2013 do zlecenia 117/2013


Rekomendacja Prezesa AOTM:

pdf 01 REK 97/2013 do zlecenia 117/2013


go to zlecenie