Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Vasosan P (Colestyraminum), granulat a 0,74 g/g
we wskazaniu: Zespół krótkiego jelita


Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 31 e ust. o św. i w związku z art. 39 ust. 3 ust. o ref.


Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

MZ-PLD-460-18536-11/AL/13; 2.05.2013

Zlecenie dotyczy:

zbadania zasadności wydawania zgody na refundację produktu leczniczego 


Stanowiska Rady Przejrzystości:

pdf 01SRP 88/2013 do zlecenia 092/2013


Rekomendacja Prezesa AOTM:

pdf 01 REK 65/2013 do zlecenia 092/2013


go to zlecenie

Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Vasosan P (Colestyraminum), granulat a 0,74 g/g
we wskazaniu: Wrzodziejące zapalenie jelita grubego


Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 31 e ust. o św. i w związku z art. 39 ust. 3 ust. o ref.


Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

MZ-PLD-460-18536-11/AL/13; 2.05.2013

Zlecenie dotyczy:

zbadania zasadności wydawania zgody na refundację produktu leczniczego 


Stanowiska Rady Przejrzystości:

pdf 01SRP 88/2013 do zlecenia 091/2013


Rekomendacja Prezesa AOTM:

pdf 01 REK 65/2013 do zlecenia 091/2013


go to zlecenie

Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Synacthen Depot (Tetracosactidum), ampułki a 1 mg/ml
we wskazaniu: Zespół Kinsbourne'a w przebiegu choroby nowotworowej - nerwiaka zarodkowego współczulnego


Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 31 e ust. o św. i w związku z art. 39 ust. 3 ust. o ref.


Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

MZ-PLD-460-18536-10/AL/13; 2.05.2013

Zlecenie dotyczy:

zbadania zasadności wydawania zgody na refundację produktu leczniczego 


Stanowiska Rady Przejrzystości:

pdf 01SRP 84/2013 do zlecenia 089/2013


Rekomendacja Prezesa AOTM:

pdf 01 REK 61/2013 do zlecenia 089/2013


go to zlecenie

Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Vasosan P (Colestyraminum), granulat a 0,74 g/g
we wskazaniu: Choroba Leśniowkiego-Crohna


Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 31 e ust. o św. i w związku z art. 39 ust. 3 ust. o ref.


Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

MZ-PLD-460-18536-11/AL/13; 2.05.2013

Zlecenie dotyczy:

zbadania zasadności wydawania zgody na refundację produktu leczniczego 


Stanowiska Rady Przejrzystości:

pdf 01SRP 88/2013 do zlecenia 090/2013


Rekomendacja Prezesa AOTM:

pdf 01 REK 65/2013 do zlecenia 090/2013


go to zlecenie

Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Synacthen Depot (Tetracosactidum), ampułki a 1 mg/ml
we wskazaniu Padaczka lekooporna pod postacią: Zespołu Westa, Zespołu Dravet, Zespołu Lennoxa-Gastauta, Padaczka o nieustalonej etiologii - napady o morfologii napadów tonicznych występujące gromadnie z nabytymi zaburzeniami mowy o spektrum zespołu Landau-Kleffnera


Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 31 e ust. o św. i w związku z art. 39 ust. 3 ust. o ref.


Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

MZ-PLD-460-18536-10/AL/13; 2.05.2013

Zlecenie dotyczy:

zbadania zasadności wydawania zgody na refundację produktu leczniczego 


Stanowiska Rady Przejrzystości:

pdf 01SRP 84/2013 do zlecenia 088/2013


Rekomendacja Prezesa AOTM:

pdf 01 REK 61/2013 do zlecenia 088/2013


go to zlecenie

Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Loniten (Minoxidilum), tabletki a 2,5 mg, 5 mg orz 10 mg
we wskazaniu: przewlekła niewydolność nerek z lekoopornym nadciśnieniem tętniczym


Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 31 e ust. o św. i w związku z art. 39 ust. 3 ust. o ref.


Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

MZ-PLD-460-18536-9/AL/13; 2.05.2013

Zlecenie dotyczy:

zbadania zasadności wydawania zgody na refundację produktu leczniczego 


Stanowiska Rady Przejrzystości:

pdf 01SRP 89/2013 do zlecenia 087/2013


Rekomendacja Prezesa AOTM:

pdf 01 REK 66/2013 do zlecenia 087/2013


go to zlecenie

Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Loniten (Minoxidilum), tabletki a 2,5 mg, 5 mg orz 10 mg
we wskazaniu: schyłkowa niewydolność nerek w przebiegu nefropatii IgA


Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 31 e ust. o św. i w związku z art. 39 ust. 3 ust. o ref.


Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

MZ-PLD-460-18536-9/AL/13; 2.05.2013

Zlecenie dotyczy:

zbadania zasadności wydawania zgody na refundację produktu leczniczego 


Stanowiska Rady Przejrzystości:

pdf 01SRP 89/2013 do zlecenia 086/2013


Rekomendacja Prezesa AOTM:

pdf 01 REK 66/2013 do zlecenia 086/2013


go to zlecenie

Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Nifedipinum (Adalat Gits oraz Adalat Retard), tabletki a 20 mg, we wskazaniu: oporne nadciśnienie tętnicze wikłąjące ciążę 


Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 31 e ust. o św. i w związku z art. 39 ust. 3 ust. o ref.


Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

MZ-PLD-460-18536-13/AL/13; 29.04.2013

Zlecenie dotyczy:

zbadania zasadności wydawania zgody na refundację produktu leczniczego 


Stanowiska Rady Przejrzystości:

pdf 01SRP 86/2013 do zlecenia 085/2013


Rekomendacja Prezesa AOTM:

pdf 01 REK 64/2013 do zlecenia 085/2013


go to zlecenie

Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Simponi (gilimumab) 50 mg, roztwór do wstrzykiwań, 1 ampułkostrzykawka,
EAN 5909990717200
 Simponi (gilimumab) 50 mg, roztwór do wstrzykiwań, 1 wstrzykiwacz,
EAN 5909990717187
we wskazaniu: stosowany w ramach programu lekowego - leczenie golimumabem świadczeniobiorców z ciężką, aktywną postacią zesztywniającego zapalenia stawów kręgosłupa (ZZSK)


Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.


Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

MZ-PLA-460-15149-171/BRB/13; 29.04.2013

Zlecenie dotyczy:

przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTM, stanowiska Rady Przejrzystości, rekomendacji Prezesa Agencji w związku z wnioskiem o objęcie refundacją  i ustalenie cenu urzędowej produktu leczniczego 


Analiza Weryfikacyjna Agencji:

pdf 01AWA do zlecenia 084/2013


Analizy Wnioskodawcy:

pdf 01Analiza kliniczna do zlecenia 084/2013
pdf 01Analiza ekonomiczna do zlecenia 084/2013
pdf 01Analiza wpływu na budżet do zlecenia 084/2013
pdf 01Załącznik do zlecenia 084/2013


Uwagi do Analiz:

Termin zgłaszania uwag upływa: 26 lipca 2013 r.

ms word 24Formularz zgłaszania uwag do analizy weryfikacyjnej zlecenia 084/2013


Stanowiska Rady Przejrzystości:

pdf 01SRP 139/2013 do zlecenia 084/2013
pdf 01SRP 140/2013 do zlecenia 084/2013


Rekomendacja Prezesa AOTM:

pdf 01 REK 89/2013 do zlecenia 084/2013


go to zlecenie

Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Simponi (gilimumab) 50 mg, roztwór do wstrzykiwań, 1 ampułkostrzykawka,
EAN 5909990717200
 Simponi (gilimumab) 50 mg, roztwór do wstrzykiwań, 1 wstrzykiwacz,
EAN 5909990717187
we wskazaniu: stosowany w ramach programu lekowego - leczenie golimumabem reumatoidalnego zapalenia stawów o przebiegu agresywnym


Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.


Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

MZ-PLA-460-15149-170/BRB/13; 29.04.2013

Zlecenie dotyczy:

przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTM, stanowiska Rady Przejrzystości, rekomendacji Prezesa Agencji w związku z wnioskiem o objęcie refundacją  i ustalenie cenu urzędowej produktu leczniczego 


Analiza Weryfikacyjna Agencji:

pdf 01AWA do zlecenia 083/2013


Analizy Wnioskodawcy:

pdf 01Analiza kliniczna do zlecenia 083/2013
pdf 01Analiza ekonomiczna do zlecenia 083/2013
pdf 01Analiza wpływu na budżet do zlecenia 083/2013
pdf 01Załącznik do zlecenia 083/2013


Uwagi do Analiz:

Termin zgłaszania uwag upływa: 26 lipca 2013 r.

ms word 24Formularz zgłaszania uwag do analizy weryfikacyjnej zlecenia 083/2013

Komentarz do uwag do upublicznionej analizy weryfikacyjnej:

Nr analizy weryfikacyjnej

AOTM-DS-4351-03-2013

Tytuł analizy weryfikacyjnej
Simponi (golimumab), w ramach programu lekowego,
we wskazaniu: leczenie golimumabem reumatoidalnego zaplenia stawów o przebiegu agresywnym
Lp.
Zgłaszający uwagi
Treść uwagi
Komentarz AOTM
Rozpatrzone uwagi

1.

Urszula Orzeł, Market Access Director,
MSD Polska Sp. z o.o.
(2013-07-25)

pdf 01 

Wszystkie uwagi zostały rozpatrzone.
Uwagi nie wpływają na ostateczne wnioskowanie z AWA.

Analitycy w AWA nie podważają sposobu dawkowania golimumabu zgodnego z zapisami programu lekowego i ChPL. Rozważa się jedynie (w ramach wariantu analizy wrażliwości) sytuację z zastosowaniem innego schematu, zgodnego z badaniem RCT, który wiąże się z dodatkową dawką w roku. Ponieważ koszty dodatkowej dawki zmieniają wyniki, zarówno AE, jak i BIA, oznacza to konieczność ścisłego przestrzegania schematu dawkowania przewidzianego w PL, aby zachować wyższą opłacalność terapii golimumabem względem komparatorów.
Również odnaleziona kanadyjska rekomendacja refundacyjna (CADTH 2010) zwraca uwagę, iż roczny koszt leczenia golimumabem jest mniejszy niż koszt leczenia innymi inhibitorami TNF alfa stosowanymi w leczeniu RZS, gdy golimumab jest podawany 12 razy w roku.


Stanowiska Rady Przejrzystości:

pdf 01SRP 143/2013 do zlecenia 083/2013
pdf 01SRP 144/2013 do zlecenia 083/2013


Rekomendacja Prezesa AOTM:

pdf 01 REK 91/2013 do zlecenia 083/2013


go to zlecenie