Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Neo-Gilurytmal (Prajmalinum), tabletki a 20 mg we wskazaniu: zaburzenia rytmu serca pod postacią:
napadowe częstoskurcze nadkomorowe


Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 31 e ust. o św. i w związku z art. 39 ust. 3 ust. o ref.


Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

MZ-PLD-460-18536-5/AL/13; 25.04.2013

Zlecenie dotyczy:

zbadania zasadności wydawania zgody na refundację produktu leczniczego 


Stanowiska Rady Przejrzystości:

pdf 01SRP 83/2013 do zlecenia 072/2013


Rekomendacja Prezesa AOTM:

pdf 01 REK 60/2013 do zlecenia 072/2013


go to zlecenie

Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Neo-Gilurytmal (Prajmalinum), tabletki a 20 mg we wskazaniu: zaburzenia rytmu serca pod postacią:
napadowe migotanie przedsionków


Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 31 e ust. o św. i w związku z art. 39 ust. 3 ust. o ref.


Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

MZ-PLD-460-18536-5/AL/13; 25.04.2013

Zlecenie dotyczy:

zbadania zasadności wydawania zgody na refundację produktu leczniczego 


Stanowiska Rady Przejrzystości:

pdf 01SRP 83/2013 do zlecenia 071/2013


Rekomendacja Prezesa AOTM:

pdf 01 REK 60/2013 do zlecenia 071/2013


go to zlecenie

Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Neo-Gilurytmal (Prajmalinum), tabletki a 20 mg we wskazaniu: zaburzenia rytmu serca pod postacią:
syndrom Wolffa-Parkinsona-White'a


Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 31 e ust. o św. i w związku z art. 39 ust. 3 ust. o ref.


Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

MZ-PLD-460-18536-5/AL/13; 25.04.2013

Zlecenie dotyczy:

zbadania zasadności wydawania zgody na refundację produktu leczniczego 


Stanowiska Rady Przejrzystości:

pdf 01SRP 83/2013 do zlecenia 070/2013


Rekomendacja Prezesa AOTM:

pdf 01 REK 60/2013 do zlecenia 070/2013


go to zlecenie

Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Idebenone (Idebenonum), tabletki a 150 mg oraz Mnesis (Idebenonum), tabletki a 45 mg we wskazaniu:
zespół Kearns-Sayre'a


Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 31 e ust. o św. i w związku z art. 39 ust. 3 ust. o ref.


Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

MZ-PLD-460-18536-4/AL/13; 25.04.2013

Zlecenie dotyczy:

zbadania zasadności wydawania zgody na refundację produktu leczniczego 


Stanowiska Rady Przejrzystości:

pdf 01SRP 77/2013 do zlecenia 069/2013


Rekomendacja Prezesa AOTM:

pdf 01 REK 57/2013 do zlecenia 069/2013


go to zlecenie

Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Idebenone (Idebenonum), tabletki a 150 mg oraz Mnesis (Idebenonum), tabletki a 45 mg we wskazaniu:
zespół Leigha


Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 31 e ust. o św. i w związku z art. 39 ust. 3 ust. o ref.


Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

MZ-PLD-460-18536-4/AL/13; 25.04.2013

Zlecenie dotyczy:

zbadania zasadności wydawania zgody na refundację produktu leczniczego 


Stanowiska Rady Przejrzystości:

pdf 01SRP 77/2013 do zlecenia 068/2013


Rekomendacja Prezesa AOTM:

pdf 01 REK 57/2013 do zlecenia 068/2013


go to zlecenie

Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Idebenone (Idebenonum), tabletki a 150 mg oraz Mnesis (Idebenonum), tabletki a 45 mg we wskazaniu:
ataksja Fredreicha


Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 31 e ust. o św. i w związku z art. 39 ust. 3 ust. o ref.


Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

MZ-PLD-460-18536-4/AL/13; 25.04.2013

Zlecenie dotyczy:

zbadania zasadności wydawania zgody na refundację produktu leczniczego 


Stanowiska Rady Przejrzystości:

pdf 01SRP 77/2013 do zlecenia 066/2013


Rekomendacja Prezesa AOTM:

pdf 01 REK 57/2013 do zlecenia 066/2013


go to zlecenie

Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Idebenone (Idebenonum), tabletki a 150 mg oraz Mnesis (Idebenonum), tabletki a 45 mg we wskazaniu:
zespół MELAS


Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 31 e ust. o św. i w związku z art. 39 ust. 3 ust. o ref.


Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

MZ-PLD-460-18536-4/AL/13; 25.04.2013

Zlecenie dotyczy:

zbadania zasadności wydawania zgody na refundację produktu leczniczego 


Stanowiska Rady Przejrzystości:

pdf 01SRP 77/2013 do zlecenia 067/2013


Rekomendacja Prezesa AOTM:

pdf 01 REK 57/2013 do zlecenia 067/2013


go to zlecenie

Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Pletal (Cilostazol), tabletki a 100 mg we wskazaniu: stwardnienie tętnic kończyn dolnych


Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 31 e ust. o św. i w związku z art. 39 ust. 3 ust. o ref.


Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

MZ-PLD-460-18536-3/AL/13; 25.04.2013

Zlecenie dotyczy:

zbadania zasadności wydawania zgody na refundację produktu leczniczego 


Stanowiska Rady Przejrzystości:

pdf 01SRP 73/2013 do zlecenia 065/2013


Rekomendacja Prezesa AOTM:

pdf 01 REK 53/2013 do zlecenia 065/2013


go to zlecenie

Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Pletal (Cilostazol), tabletki a 100 mg we wskazaniu: stwardnienie tętnic kończyn dolnych


Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 31 e ust. o św. i w związku z art. 39 ust. 3 ust. o ref.


Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

MZ-PLD-460-18536-3/AL/13; 25.04.2013

Zlecenie dotyczy:

zbadania zasadności wydawania zgody na refundację produktu leczniczego 


Stanowiska Rady Przejrzystości:

pdf 01SRP 73/2013 do zlecenia 064/2013


Rekomendacja Prezesa AOTM:

pdf 01 REK 53/2013 do zlecenia 064/2013


go to zlecenie

Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Pletal (Cilostazol), tabletki a 100 mg we wskazaniu: miażdżyca zarostowa tętnic kończyn dolnych


Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 31 e ust. o św. i w związku z art. 39 ust. 3 ust. o ref.


Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

MZ-PLD-460-18536-3/AL/13; 25.04.2013

Zlecenie dotyczy:

zbadania zasadności wydawania zgody na refundację produktu leczniczego 


Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Pletal (Cilostazol), tabletki a 100 mg we wskazaniu: miażdżyca zarostowa tętnic kończyn dolnych


Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 31 e ust. o św. i w związku z art. 39 ust. 3 ust. o ref.


Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

MZ-PLD-460-18536-3/AL/13; 25.04.2013

Zlecenie dotyczy:

zbadania zasadności wydawania zgody na refundację produktu leczniczego 


Rekomendacja Prezesa AOTM:

pdf 01 REK 53/2013 do zlecenia 063/2013


go to zlecenie