Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Infanrix-IPV/Hib (szczepionka przeciw błonicy, tężcowi, krztuścowi, poliomyelitis i zakażeniom Haemophilus influenzae typu b), 0,5 mln proszek i zawiesina do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań, EAN 5909990891672


Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.


Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

MZ-PLR-460-19426-2/KB/13; 2013-09-10

Zlecenie dotyczy:

przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTM, stanowiska Rady Przejrzystości, rekomendacji Prezesa Agencji w związku z wnioskiem o objęcie refundacją i ustalenie cenu urzędowej produktu leczniczego


Analiza Weryfikacyjna Agencji:

pdf 01AWA do zlecenia 256/2013


Analizy Wnioskodawcy:

pdf 01Analiza efektywności klinicznej do zlecenia 256/2013
pdf 01Analiza problemu decyzyjnego do zlecenia 256/2013
pdf 01Analiza racjonalizacyjna do zlecenia 256/2013
pdf 01Analiza wpływu na budżet do zlecenia 256/2013
pdf 01Analiza ekonomiczna do zlecenia 256/2013
pdf 01Przegląd systematyczny do zlecenia 256/2013
pdf 01Uzupełnienie do zlecenia 256/2013


Uwagi do Analiz:

 

Termin zgłaszania uwag upływa: 22 listopada 2013 r.

ms word 24Formularz zgłaszania uwag do analizy weryfikacyjnej zlecenia 256/2013


Stanowiska Rady Przejrzystości:

pdf 01SRP 245/2012 do zlecenia 256/2013


Rekomendacja Prezesa AOTM:

pdf 01 REK 166/2013 do zlecenia 256/2013


go to zlecenie

Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Vetira, levetiracetam, roztwór doustny, 100 mg/ml jedna butelka po 300 ml strzykawka o poj. 10 ml, EAN 5909990935901, we wskazaniu wynikającym ze złożonego wniosku refundacyjnego


Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.


Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

MZ-PLR-460-14222-13/JA/13; 2013-06-07

Zlecenie dotyczy:

przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTM, stanowiska Rady Przejrzystości, rekomendacji Prezesa Agencji w związku z wnioskiem o objęcie refundacją i ustalenie cenu urzędowej produktu leczniczego


Analiza Weryfikacyjna Agencji:

pdf 01AWA do zlecenia 143/2013


Analizy Wnioskodawcy:

pdf 01Analiza kliniczna do zlecenia 143/2013
pdf 01Analiza ekonomiczna do zlecenia 143/2013
pdf 01Analiza wpływu na budżet do zlecenia 143/2013
pdf 01Analiza racjonalizacyjna do zlecenia 143/2013
pdf 01Analiza problemu decyzyjnego do zlecenia 143/2013


Uwagi do Analiz:

Termin zgłaszania uwag upływa: 6 września 2013 r.

ms word 24Formularz zgłaszania uwag do analizy weryfikacyjnej zlecenia 143/2013

 


Stanowiska Rady Przejrzystości:

pdf 01SRP 183/2013 do zlecenia 143/2013


Rekomendacja Prezesa AOTM:

pdf 01 REK 115/2013 do zlecenia 143/2013


go to zlecenie

Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Galvus, wildagliptyna, tabletka, 50 mg, 28 tabl., EAN 5909990066575; Galvus, wildagliptyna, tabletka, 50 mg, 56 tabl., EAN 5909990066582


Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.


Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

MZ-PLR-460-19387-2/MKR/13; MZ-PLR-460-19388-2/MKR/13; 2013-09-06

Zlecenie dotyczy:

przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTM, stanowiska Rady Przejrzystości, rekomendacji Prezesa Agencji w związku z wnioskiem o objęcie refundacją i ustalenie cenu urzędowej produktu leczniczego


Analiza Weryfikacyjna Agencji:

pdf 01AWA do zlecenia 254/2013


Analizy Wnioskodawcy:

pdf 01Analiza efektywności klinicznej do zlecenia 254/203
pdf 01Analiza problemu decyzyjnego do zlecenia 254/203
pdf 01Analiza wpływu na system ochrony zdrowia do zlecenia 254/2013
pdf 01Analiza kosztów do zlecenia 254/203


Uwagi do Analiz:

 

Termin zgłaszania uwag upływa: 31 października 2013 r.

ms word 24Formularz zgłaszania uwag do analizy weryfikacyjnej zlecenia 254/2013

Komentarz do uwag do upublicznionej analizy weryfikacyjnej:

Nr analizy weryfikacyjnej

AOTM-OT-4350-20/2013

Tytuł analizy weryfikacyjnej

Wniosek o objęcie refundacją leku: Galvus (wildagliptyna) w dwu- i trzylekowej terapii doustnej stosowanej w leczeniu cukrzycy typu 2

Lp.
Zgłaszający uwagi
Treść uwagi
Komentarz AOTM
Rozpatrzone uwagi

1.

Władysław Grzeszczak

pdf 01

Wszystkie uwagi zostały rozpatrzone.
Uwagi nie wpływają na ostateczne wnioskowanie AWA.

2.

Edward Franek

pdf 01

Wszystkie uwagi zostały rozpatrzone.
Uwagi nie wpływają na ostateczne wnioskowanie AWA.

3.

Jacek Sieradzki

pdf 01

Wszystkie uwagi zostały rozpatrzone.
Uwagi nie wpływają na ostateczne wnioskowanie AWA.


Stanowiska Rady Przejrzystości:

pdf 01SRP 233/2013 do zlecenia 254/2013
pdf 01SRP 234/2013 do zlecenia 254/2013


Rekomendacja Prezesa AOTM:

pdf 01 REK 157/2013 do zlecenia 254/2013


go to zlecenie

Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Eucreas, Wildagliptyna Metforminy chlorowodorek, tabletka, 50 mg 1000 mg, 60 tabl. EAN 5909990082735; Eucreas, Wildagliptyna Metforminy chlorowodorek, tabletka, 50 mg 850 mg, 60 tabl. EAN 5909990082698


Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.


Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

MZ-PLR-460-19389-2/MKR/13; MZ-PLR-460-19390-2/MKR/13; 2013-09-06

Zlecenie dotyczy:

przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTM, stanowiska Rady Przejrzystości, rekomendacji Prezesa Agencji w związku z wnioskiem o objęcie refundacją i ustalenie cenu urzędowej produktu leczniczego


Analiza Weryfikacyjna Agencji:

pdf 01AWA do zlecenia 253/2013


Analizy Wnioskodawcy:

pdf 01Analiza kliniczna do zlecenia 253/2013
pdf 01Analiza problemu decyzyjnego do zlecenia 253/2013
pdf 01Analiza wpływu na system ochrony zdrowia do zlecenia 253/2013
pdf 01Analiza użyteczności kosztów do zlecenia 253/2013


Uwagi do Analiz:

 

Termin zgłaszania uwag upływa: 15 listopada 2013 r.

ms word 24Formularz zgłaszania uwag do analizy weryfikacyjnej zlecenia 253/2013

Komentarz do uwag do upublicznionej analizy weryfikacyjnej:

Nr analizy weryfikacyjnej

BIP – 253, analiza AOTM-OT-4350-21/2013

Tytuł analizy weryfikacyjnej
Wniosek o objęcie refundacją leku: Eucreas (wildagliptyna + metforminy chlorowodorek) w leczeniu chorych na cukrzycę typu 2
Lp.
Zgłaszający uwagi
Treść uwagi
Komentarz AOTM
Rozpatrzone uwagi

1.

Leszek Czupryniak

pdf 01 

Pozostawiono bez rozpoznania z powodu: uwagi złożono po terminie

 


Stanowiska Rady Przejrzystości:

pdf 01SRP 240/2013 do zlecenia 253/2013
pdf 01SRP 241/2013 do zlecenia 253/2013


Rekomendacja Prezesa AOTM:

pdf 01 REK 162/2013 do zlecenia 253/2013


go to zlecenie

Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Xenbilox (kwas chenodeoksycholowy), kapsułki po 250 mg, we wskazaniu: żółtakowatość mózgowo-ścięgnista


Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 31 e ust. o św. i w związku z art. 39 ust. 3 ust. o ref.


Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

MZ-PLD-460-18536-58/AL/13; 2013-09-06

Zlecenie dotyczy:

zbadania zasadności wydawania zgody na refundację produktu leczniczego


Stanowiska Rady Przejrzystości:

pdf 01SRP 213/2013 do zlecenia 252/2013


Rekomendacja Prezesa AOTM:

pdf 01 REK 140/2013 do zlecenia 252/2013


go to zlecenie

Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Seebri Breezhaler (glycopyrronium bromide), 44 mcg, 30 x 1 kapsułka (dawka pojedyncza) inhalator, EAN 5909991000882


Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.


Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

MZ-PLR-460-19287-2/MKR/13; 2013-09-02

Zlecenie dotyczy:

przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTM, stanowiska Rady Przejrzystości, rekomendacji Prezesa Agencji w związku z wnioskiem o objęcie refundacją i ustalenie cenu urzędowej produktu leczniczego


Analiza Weryfikacyjna Agencji:

pdf 01AWA do zlecenia 251/2013


Analizy Wnioskodawcy:

pdf 01Analiza problemu decyzyjnego do zlecenia 251/2013
pdf 01Analiza kliniczna do zlecenia 251/2013
pdf 01Analiza ekonomiczna do zlecenia 251/2013
pdf 01Analiza wpływu na system ochrony zdrowia do zlecenia 251/2013
pdf 01Uzupełnienie do zlecenia 251/2013


Uwagi do Analiz:

 

Termin zgłaszania uwag upływa: 15 listopada 2013 r.

ms word 24Formularz zgłaszania uwag do analizy weryfikacyjnej zlecenia 251/2013


Stanowiska Rady Przejrzystości:

pdf 01SRP 242/2013 do zlecenia 251/2013


Rekomendacja Prezesa AOTM:

pdf 01 REK 163/2013 do zlecenia 251/2013


go to zlecenie

Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Lipistart (dieta eliminacyjna), proszek po 400 g, we wskazaniu: deficyt LCHAD (zaburzenia dekarboksylacji długołańcuchowych kwasów tłuszczowych)


Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 31 e ust. o św. i w związku z art. 39 ust. 3 ust. o ref.


Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

MZ-PLD-460-18536-56/AL/13; 2013-08-28

Zlecenie dotyczy:

zbadania zasadności wydawania zgody na refundację produktu leczniczego


Stanowiska Rady Przejrzystości:

pdf 01SRP 203/2013 do zlecenia 250/2013


Rekomendacja Prezesa AOTM:

pdf 01 REK 131/2013 do zlecenia 250/2013


go to zlecenie

Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Gammalon (kwas gamma-aminomasłowy), tabletki a 250 mg we wskazaniu: brak lub opóźniony rozwój mowy


Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 31 e ust. o św. i w związku z art. 39 ust. 3 ust. o ref.


Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

MZ-PLD-460-18536-37/AL/13; 2013-07-04

Zlecenie dotyczy:

zbadania zasadności wydawania zgody na refundację produktu leczniczego


Stanowiska Rady Przejrzystości:

pdf 01SRP 178/2013 do zlecenia 177/2013


Rekomendacja Prezesa AOTM:

pdf 01 REK 112/2013 do zlecenia 177/2013


go to zlecenie

Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Kiniduron (chinidinum), tabletki a 200 mg, we wskazaniu: napadowe migotanie przedsionków, przy założeniu, że wykorzystano u pacjenta dostępne alternatywne metody leczenia lub istnieją przeciwwskazania do prowadzena terapii z użyciem takich metod


Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 31 e ust. o św. i w związku z art. 39 ust. 3 ust. o ref.


Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

MZ-PLD-460-18536-54/AL/13; 2013-08-22

Zlecenie dotyczy:

zbadania zasadności wydawania zgody na refundację produktu leczniczego


Stanowiska Rady Przejrzystości:

pdf 01SRP 169/2014 do zlecenia 249/2013


Rekomendacja Prezesa AOTM:

pdf 01 REK 143/2014 do zlecenia 249/2013


go to zlecenie

Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Kiniduron (chinidinum), tabletki a 200 mg, we wskazaniu: arytmia, przy założeniu, że wykorzystano u pacjenta dostępne alternatywne metody leczenia lub istnieją przeciwwskazania do prowadzena terapii z użyciem takich metod


Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 31 e ust. o św. i w związku z art. 39 ust. 3 ust. o ref.


Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

MZ-PLD-460-18536-54/AL/13; 2013-08-22

Zlecenie dotyczy:

zbadania zasadności wydawania zgody na refundację produktu leczniczego


Stanowiska Rady Przejrzystości:

pdf 01SRP 169/2014 do zlecenia 248/2013


Rekomendacja Prezesa AOTM:

pdf 01 REK 143/2014 do zlecenia 248/2013


go to zlecenie