Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Votubia (ewerolimus) we wskazaniach określonych kodami ICD-10; C71.5 D30.0; D33; D33.0


Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 31 e


Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

MZ-PLA-460-19199-31/DJ/13; 2013-10-15

Zlecenie dotyczy:

wydania rekomendacji w sprawie usunięcia świadczenia opieki zdrowotnej z wykazu świadczeń gwarantowanych rozumianych, jako wchodzących w skłąd programu chemioterapii niestandardowej wraz z jednoczesnym określeniem maksymalnego akceptowalnego poziomu finansowania ze środków publicznych


Stanowiska Rady Przejrzystości:

pdf 01SRP 34/2014 do zlecenia 319/2013


Rekomendacja Prezesa AOTM:

pdf 01 REK 28/2014 do zlecenia 319/2013


go to zlecenie

Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Winblastyny we wskazaniu określonym kodem ICD-10 C69.3


Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 31 e


Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

MZ-PLA-460-19199-31/DJ/13; 2013-10-15

Zlecenie dotyczy:

wydania rekomendacji w sprawie usunięcia świadczenia opieki zdrowotnej z wykazu świadczeń gwarantowanych rozumianych, jako wchodzących w skłąd programu chemioterapii niestandardowej wraz z jednoczesnym określeniem maksymalnego akceptowalnego poziomu finansowania ze środków publicznych


Raport Agencji:

pdf 01RPT do zlecenia 318/2013


Stanowiska Rady Przejrzystości:

pdf 01SRP 33/2014 do zlecenia 318/2013


Rekomendacja Prezesa AOTM:

pdf 01 REK 27/2014 do zlecenia 318/2013


go to zlecenie

Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Bortezomibu we wskazaniach określonych kodami ICD-10; C91.0


Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 31 e


Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

MZ-PLA-460-19199-31/DJ/13; 2013-10-15

Zlecenie dotyczy:

wydania rekomendacji w sprawie usunięcia świadczenia opieki zdrowotnej z wykazu świadczeń gwarantowanych rozumianych, jako wchodzących w skłąd programu chemioterapii niestandardowej wraz z jednoczesnym określeniem maksymalnego akceptowalnego poziomu finansowania ze środków publicznych


Raport Agencji:

pdf 01RPT do zlecenia 315/2013


Stanowiska Rady Przejrzystości:

pdf 01SRP 27/2014 do zlecenia 317/2013


Rekomendacja Prezesa AOTM:

pdf 01 REK 21/2014 do zlecenia 317/2013


go to zlecenie

Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Talidomidu we wskazaniu określonym kodem ICD-10 C83.5


Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 31 e


Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

MZ-PLA-460-19199-31/DJ/13; 2013-10-15

Zlecenie dotyczy:

wydania rekomendacji w sprawie usunięcia świadczenia opieki zdrowotnej z wykazu świadczeń gwarantowanych rozumianych, jako wchodzących w skłąd programu chemioterapii niestandardowej wraz z jednoczesnym określeniem maksymalnego akceptowalnego poziomu finansowania ze środków publicznych


Raport Agencji:

pdf 01RPT do zlecenia 316/2013


Stanowiska Rady Przejrzystości:

pdf 01SRP 30/2014 do zlecenia 316/2013


Rekomendacja Prezesa AOTM:

pdf 01 REK 24/2014 do zlecenia 316/2013


go to zlecenie

Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Lenalidomidu we wskazaniu okreśłonym kodami ICD-10; C81; C91.1; C91.0


Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 31 e


Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

MZ-PLA-460-19199-31/DJ/13; 2013-10-15

Zlecenie dotyczy:

wydania rekomendacji w sprawie usunięcia świadczenia opieki zdrowotnej z wykazu świadczeń gwarantowanych rozumianych, jako wchodzących w skłąd programu chemioterapii niestandardowej wraz z jednoczesnym określeniem maksymalnego akceptowalnego poziomu finansowania ze środków publicznych


Raport Agencji:

pdf 01RPT do zlecenia 315/2013
pdf 01RPT do zlecenia 315/2013
pdf 01RPT do zlecenia 315/2013
pdf 01Errata do raportu RPT_OT_431_50_13 do zlecenia 315/2013


Stanowiska Rady Przejrzystości:

pdf 01SRP 26/2014 do zlecenia 315/2013
pdf 01SRP 40/2014 do zlecenia 315/2013
pdf 01SRP 43/2014 do zlecenia 315/2013


Rekomendacja Prezesa AOTM:

pdf 01 REK 20/2014 do zlecenia 315/2013
pdf 01 REK 36/2014 do zlecenia 315/2013
pdf 01 REK 39/2014 do zlecenia 315/2013


go to zlecenie

Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Sirolimusu we wskazaniach określonych kodami ICD-10; C49; C49.3 i C34.9


Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 31 e


Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

MZ-PLA-460-19199-31/DJ/13; 2013-10-15

Zlecenie dotyczy:

wydania rekomendacji w sprawie usunięcia świadczenia opieki zdrowotnej z wykazu świadczeń gwarantowanych rozumianych, jako wchodzących w skłąd programu chemioterapii niestandardowej wraz z jednoczesnym określeniem maksymalnego akceptowalnego poziomu finansowania ze środków publicznych


Raport Agencji:

pdf 01RPT do zlecenia 314/2013


Stanowiska Rady Przejrzystości:

pdf 01SRP 49/2014 do zlecenia 314/2013


Rekomendacja Prezesa AOTM:

pdf 01 REK 45/2014 do zlecenia 314/2013


go to zlecenie

Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Peginterferonu alfa-2a we wskazaniu określonym kodem ICD-10 C96.7


Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 31 e


Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

MZ-PLA-460-19199-31/DJ/13; 2013-10-15

Zlecenie dotyczy:

wydania rekomendacji w sprawie usunięcia świadczenia opieki zdrowotnej z wykazu świadczeń gwarantowanych rozumianych, jako wchodzących w skłąd programu chemioterapii niestandardowej wraz z jednoczesnym określeniem maksymalnego akceptowalnego poziomu finansowania ze środków publicznych


Raport Agencji:

pdf 01RPT do zlecenia 313/2013


Stanowiska Rady Przejrzystości:

pdf 01SRP 78/2014 do zlecenia 313/2013


Rekomendacja Prezesa AOTM:

pdf 01 REK 69/2014 do zlecenia 313/2013


go to zlecenie

Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Paklitakselu w rozpoznaniu zakwalifikowanym do kodu ICD-10; C60.9


Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 31 e


Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

MZ-PLA-460-19199-31/DJ/13; 2013-10-15

Zlecenie dotyczy:

wydania rekomendacji w sprawie usunięcia świadczenia opieki zdrowotnej z wykazu świadczeń gwarantowanych rozumianych, jako wchodzących w skłąd programu chemioterapii niestandardowej wraz z jednoczesnym określeniem maksymalnego akceptowalnego poziomu finansowania ze środków publicznych


Raport Agencji:

pdf 01RPT do zlecenia 312/2013


Stanowiska Rady Przejrzystości:

pdf 01SRP 253/2013 do zlecenia 312/2013


Rekomendacja Prezesa AOTM:

pdf 01 REK 170/2013 do zlecenia 312/2013


go to zlecenie

Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Oksaliplatyny w zozpoznaniu określonym kodem ICD-10; C24.9


Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 31 e


Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

MZ-PLA-460-19199-31/DJ/13; 2013-10-15

Zlecenie dotyczy:

wydania rekomendacji w sprawie usunięcia świadczenia opieki zdrowotnej z wykazu świadczeń gwarantowanych rozumianych, jako wchodzących w skłąd programu chemioterapii niestandardowej wraz z jednoczesnym określeniem maksymalnego akceptowalnego poziomu finansowania ze środków publicznych


Raport Agencji:

pdf 01RPT do zlecenia 311/2013


Stanowiska Rady Przejrzystości:

pdf 01SRP 32/2014 do zlecenia 311/2013


Rekomendacja Prezesa AOTM:

pdf 01 REK 25/2014 do zlecenia 311/2013


go to zlecenie

Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Treosulfanu w rozpoznaniach w zakresie kodów ICD-10; C69 i 69.9


Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 31 e


Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

MZ-PLA-460-19199-31/DJ/13; 2013-10-15

Zlecenie dotyczy:

wydania rekomendacji w sprawie usunięcia świadczenia opieki zdrowotnej z wykazu świadczeń gwarantowanych rozumianych, jako wchodzących w skłąd programu chemioterapii niestandardowej wraz z jednoczesnym określeniem maksymalnego akceptowalnego poziomu finansowania ze środków publicznych


Raport Agencji:

pdf 01RPT do zlecenia 310/2013


Rekomendacja Prezesa AOTM:

pdf 01 REK 7/2013 do zlecenia 097/2012


Rekomendacja Prezesa AOTM:

pdf 01 REK 181/2013 do zlecenia 310/2013


go to zlecenie