Poniżej zamieszczono wydane przez Prezesa Agencji opinie w sprawie nadesłanych samorządowych programów zdrowotnych/programów polityki zdrowotnej. Celem publikowania opinii jest przekazanie Państwu dalszych wskazówek, jak poprawnie konstruować programy polityki zdrowotnej oraz jak do podejmowanych działań odnoszą się dowody naukowe w zakresie ocenianych problemów zdrowotnych (czyli zagadnień, których dotyczą programy).
Rok 2021
LP.
Nazwa programu zdrowotnego
Pliki do pobrania
1 Gminny program polityki zdrowotnej w zakresie przeciwdziałania zakażeniom meningokokowym w Kozach Ikona załącznika pdfOpinia PDF
2 Multikomponentowa profilaktyczna opieka zdrowotna nad uczniami klas II szkół podstawowych miasta Katowice Ikona załącznika pdfOpinia PDF
3 Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego in vitro dla mieszkańców Gminy Jelcz-Laskowice w latach 2021-2023 Ikona załącznika pdfOpinia PDF
4 Gminny program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki i wczesnego wykrywania nowotworów gruczołu krokowego wśród mieszkańców gminy Kozy Ikona załącznika pdfOpinia PDF
5 Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki i wczesnego wykrywania chorób odkleszczowych na lata 2021-2024 Ikona załącznika pdfOpinia PDF
6 Program polityki zdrowotnej w zakresie wczesnego wykrywania ryzyka chorób gruczołu krokowego i narządów układu moczowego u mężczyzn, mieszkańców Imielina na lata 2021-2026 Ikona załącznika pdfOpinia PDF
7 Program badania wzroku dla uczniów szkół Gminy Nowogard na lata 2021-2023 Ikona załącznika pdfOpinia PDF
8 Program badań przesiewowych noworodków w Rzeczpospolitej Polskiej na lata 2019-2022” (rozszerzenie o badanie w kierunku SMA) Ikona załącznika pdfOpinia PDF
9 Program profilaktyki raka szyjki macicy mieszkanek Gminy Kalisz Pomorski na lata 2021-2023 Ikona załącznika pdfOpinia PDF
10 Program profilaktyki raka piersi mieszkanek Gminy Kalisz Pomorski na lata 2021-2023 Ikona załącznika pdfOpinia PDF
11 Program profilaktyki i wczesnego wykrywania nowotworów gruczołu krokowego wśród mieszkańców Gminy Kalisz Pomorski na lata 2021-2023 Ikona załącznika pdfOpinia PDF
12 Program rehabilitacji leczniczej dla mieszkańców województwa łódzkiego w zakresie chorób grzbietu i kręgosłupa, do których predysponuje lub nasila objawy siedzący charakter pracy Ikona załącznika pdfOpinia PDF
13 Chcemy być rodzicami – program leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego – in vitro dla mieszkańców Mysłowic w latach 2021-2024 Ikona załącznika pdfOpinia PDF
14 Program wczesnego wykrywania nowotworów jelita grubego wśród mieszkańców Miasta Rzeszowa na lata 2021-2025 Ikona załącznika pdfOpinia PDF
15 Program wczesnego wykrywania raka piersi wśród mieszkanek Miasta Rzeszowa na lata 2021-2025 Ikona załącznika pdfOpinia PDF
16 Program profilaktyki i wczesnego wykrywania nadwagi i otyłości wśród dzieci klas III szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Rzeszów na lata 2021-2025 Ikona załącznika pdfOpinia PDF
17 Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zakażeń pneumokokowych dla mieszkańców Gminy Kleszczów po 65 roku życia na lata 2021-2024 Ikona załącznika pdfOpinia PDF
18 Program wsparcia psychologicznego dla mieszkańców gminy Świebodzin nie mogących zrealizować planów reprodukcyjnych Ikona załącznika pdfOpinia PDF
19 Program polityki zdrowotnej w zakresie diagnozowania i leczenia niepłodności dla mieszkańców gminy Świebodzin Ikona załącznika pdfOpinia PDF
20 Regionalny program rehabilitacji dla mieszkańców województwa łódzkiego po przebytej chorobie Covid-19 »Łódzkie Centrum Postcovidowe« Ikona załącznika pdfOpinia PDF
21 Program polityki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji leczniczej mieszkańców gminy Myszyniec na lata 2021-2023 Ikona załącznika pdfOpinia PDF
22 Program profilaktyki i rehabilitacji dysfunkcji narządu ruchu dla mieszkańców Gminy Miejskiej Kraków Ikona załącznika pdfOpinia PDF
23 Program powszechnego dostępu do defibrylacji z elementami nauki pierwszej pomocy w Gminie Miejskiej Kraków Ikona załącznika pdfOpinia PDF
24 Program polityki zdrowotnej w zakresie fizjoterapii u pacjentów z powikłaniami po przebytym zachorowaniu na COVID-19 Ikona załącznika pdfOpinia PDF
25 Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych u osób powyżej 65 roku życia Ikona załącznika pdfOpinia PDF
26 Program polityki zdrowotnej w zakresie szczepień przeciwko pneumokokom dla personelu medycznego zatrudnionego w podmiotach leczniczych województwa mazowieckiego Ikona załącznika pdfOpinia PDF
27 Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród osób dorosłych w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom realizowany w powiecie piaseczyńskim na lata 2021-2023 Ikona załącznika pdfOpinia PDF