Poniżej zamieszczono wydane przez Prezesa Agencji opinie w sprawie nadesłanych samorządowych programów zdrowotnych/programów polityki zdrowotnej. Celem publikowania opinii jest przekazanie Państwu dalszych wskazówek, jak poprawnie konstruować programy polityki zdrowotnej oraz jak do podejmowanych działań odnoszą się dowody naukowe w zakresie ocenianych problemów zdrowotnych (czyli zagadnień, których dotyczą programy).
Rok 2024
LP.
Nazwa programu zdrowotnego
Pliki do pobrania
1 Program kompleksowej ochrony zdrowia prokreacyjnego dla mieszkańców województwa łódzkiego Ikona załącznika pdfOpinia PDF
2 Program rehabilitacji dla pacjentów onkologicznych w wieku 18-64 lata z terenu województwa wielkopolskiego Ikona załącznika pdfOpinia PDF
3 Profilaktyka i rehabilitacja osób z dysfunkcjami narządu ruchu utrudniającymi wykonywanie pracy zawodowej Ikona załącznika pdfOpinia PDF
4 Program polityki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji leczniczej mieszkańców gminy Czarna Białostocka na lata 2024-2028 Ikona załącznika pdfOpinia PDF
5 Program szczepień profilaktycznych przeciwko zakażeniom pneumokokowym dla mieszkańców Gminy Trzebownisko w wieku od 55 roku życia na lata 2024-2026 Ikona załącznika pdfOpinia PDF
6 Program na rzecz przeciwdziałania skutkom niepłodności poprzez dofinansowanie leczenia metodą zapłodnienia pozaustrojowego in vitro dla mieszkańców Miasta Kwidzyn na lata 2024-2026 Ikona załącznika pdfOpinia PDF
7 Wsparcie leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego - in vitro dla mieszkańców gminy Police w roku 2024 Ikona załącznika pdfOpinia PDF
8 Wsparcie leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego - in vitro dla mieszkańców gminy Kluczbork w latach 2024-2026 Ikona załącznika pdfOpinia PDF
9 Program profilaktyki otyłości wśród dorosłej populacji mieszkańców województwa lubelskiego na lata 2023-2028 Ikona załącznika pdfOpinia PDF
10 Program profilaktyki cukrzycy typu 2 dla mieszkańców Długołęka w wieku 45-65 lat na lata 2024-2026 Ikona załącznika pdfOpinia PDF
11 Zdrowa mama - zdrowe dziecko (gmina Stare Babice) Ikona załącznika pdfOpinia PDF
12 „Program polityki zdrowotnej w zakresie diagnozowania i leczenia niepłodności dla mieszkańców miasta Zgorzelec na lata 2024-2028” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
13 „Program polityki zdrowotnej w zakresie rozszerzenia dostępności nowoczesnych instrumentalnych metod diagnostyki i rehabilitacji dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym na terenie województwa mazowieckiego” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
14 Program profilaktyki i wczesnego wykrywania nadwagi i otyłości wśród uczniów uczęszczających do szkół podstawowych w Gminie Miejskiej Świdwin na lata 2024-2026 Ikona załącznika pdfOpinia PDF
15 Program profilaktyki zaburzeń depresyjnych wśród nastolatków uczęszczających do szkół na terenie Gminy Miasta Marki na lata 2024-2026 Ikona załącznika pdfOpinia PDF
16 Program Profilaktyki Zdrowotnej w zakresie Profilaktyki Stomatologicznej w Gminie Gostycyn na lata 2024-2027 Ikona załącznika pdfOpinia PDF
17 Zadbaj o prawidłowy poziom cholesterolu w Twojej Rodzinie. Małopolski program profilaktyki hipercholesterolemii rodzinnej. Ikona załącznika pdfOpinia PDF
18 Profilaktyka nowotworów dolnego odcinka przewodu pokarmowego dla osób w wieku 50-74 lata realizowana na terenie województwa wielkopolskiego Ikona załącznika pdfOpinia PDF
19 Program polityki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji leczniczej mieszkańców miasta Krosna powyżej 65 roku życia na lata 2024-2026 Ikona załącznika pdfOpinia PDF
20 Program polityki zdrowotnej w zakresie leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego - in vitro dla mieszkańców Gminy Miasta Toruń na lata 2024-2026 Ikona załącznika pdfOpinia PDF
21 Powiatowy program profilaktyki nadwagi i otyłości uczniów klas III szkół podstawowych powiatu tczewskiego Ikona załącznika pdfOpinia PDF
22 Program Profilaktyki Zakażeń Meningokokowych na rok 2024 w Gminie Miedziana Góra Ikona załącznika pdfOpinia PDF