Poniżej zamieszczono wydane przez Prezesa Agencji opinie w sprawie nadesłanych samorządowych programów zdrowotnych/programów polityki zdrowotnej. Celem publikowania opinii jest przekazanie Państwu dalszych wskazówek, jak poprawnie konstruować programy polityki zdrowotnej oraz jak do podejmowanych działań odnoszą się dowody naukowe w zakresie ocenianych problemów zdrowotnych (czyli zagadnień, których dotyczą programy).
Rok 2019
LP.
Nazwa programu zdrowotnego
Pliki do pobrania
1 Gminny program polityki zdrowotnej w zakresie przeciwdziałania zakażeniom meningokokowym w Kozach Ikona załącznika pdfOpinia PDF
2 Multikomponentowa profilaktyczna opieka zdrowotna nad uczniami klas II szkół podstawowych miasta Katowice Ikona załącznika pdfOpinia PDF
3 Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego in vitro dla mieszkańców Gminy Jelcz-Laskowice w latach 2021-2023 Ikona załącznika pdfOpinia PDF
4 Gminny program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki i wczesnego wykrywania nowotworów gruczołu krokowego wśród mieszkańców gminy Kozy Ikona załącznika pdfOpinia PDF
5 Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki i wczesnego wykrywania chorób odkleszczowych na lata 2021-2024 Ikona załącznika pdfOpinia PDF
6 Program polityki zdrowotnej w zakresie wczesnego wykrywania ryzyka chorób gruczołu krokowego i narządów układu moczowego u mężczyzn, mieszkańców Imielina na lata 2021-2026 Ikona załącznika pdfOpinia PDF
7 Program badania wzroku dla uczniów szkół Gminy Nowogard na lata 2021-2023 Ikona załącznika pdfOpinia PDF
8 Program badań przesiewowych noworodków w Rzeczpospolitej Polskiej na lata 2019-2022” (rozszerzenie o badanie w kierunku SMA) Ikona załącznika pdfOpinia PDF
9 Program profilaktyki raka szyjki macicy mieszkanek Gminy Kalisz Pomorski na lata 2021-2023 Ikona załącznika pdfOpinia PDF
10 Program profilaktyki raka piersi mieszkanek Gminy Kalisz Pomorski na lata 2021-2023 Ikona załącznika pdfOpinia PDF
11 Program profilaktyki i wczesnego wykrywania nowotworów gruczołu krokowego wśród mieszkańców Gminy Kalisz Pomorski na lata 2021-2023 Ikona załącznika pdfOpinia PDF
12 Program rehabilitacji leczniczej dla mieszkańców województwa łódzkiego w zakresie chorób grzbietu i kręgosłupa, do których predysponuje lub nasila objawy siedzący charakter pracy Ikona załącznika pdfOpinia PDF
13 Chcemy być rodzicami – program leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego – in vitro dla mieszkańców Mysłowic w latach 2021-2024 Ikona załącznika pdfOpinia PDF
14 Program wczesnego wykrywania nowotworów jelita grubego wśród mieszkańców Miasta Rzeszowa na lata 2021-2025 Ikona załącznika pdfOpinia PDF
15 Program wczesnego wykrywania raka piersi wśród mieszkanek Miasta Rzeszowa na lata 2021-2025 Ikona załącznika pdfOpinia PDF
16 Program profilaktyki i wczesnego wykrywania nadwagi i otyłości wśród dzieci klas III szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Rzeszów na lata 2021-2025 Ikona załącznika pdfOpinia PDF
17 Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zakażeń pneumokokowych dla mieszkańców Gminy Kleszczów po 65 roku życia na lata 2021-2024 Ikona załącznika pdfOpinia PDF
18 Program wsparcia psychologicznego dla mieszkańców gminy Świebodzin nie mogących zrealizować planów reprodukcyjnych Ikona załącznika pdfOpinia PDF
19 Program polityki zdrowotnej w zakresie diagnozowania i leczenia niepłodności dla mieszkańców gminy Świebodzin Ikona załącznika pdfOpinia PDF
20 Regionalny program rehabilitacji dla mieszkańców województwa łódzkiego po przebytej chorobie Covid-19 »Łódzkie Centrum Postcovidowe« Ikona załącznika pdfOpinia PDF
21 Program polityki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji leczniczej mieszkańców gminy Myszyniec na lata 2021-2023 Ikona załącznika pdfOpinia PDF
22 Program profilaktyki i rehabilitacji dysfunkcji narządu ruchu dla mieszkańców Gminy Miejskiej Kraków Ikona załącznika pdfOpinia PDF
23 Program powszechnego dostępu do defibrylacji z elementami nauki pierwszej pomocy w Gminie Miejskiej Kraków Ikona załącznika pdfOpinia PDF
24 Program polityki zdrowotnej w zakresie fizjoterapii u pacjentów z powikłaniami po przebytym zachorowaniu na COVID-19 Ikona załącznika pdfOpinia PDF
25 Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych u osób powyżej 65 roku życia Ikona załącznika pdfOpinia PDF
26 Program polityki zdrowotnej w zakresie szczepień przeciwko pneumokokom dla personelu medycznego zatrudnionego w podmiotach leczniczych województwa mazowieckiego Ikona załącznika pdfOpinia PDF
27 Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród osób dorosłych w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom realizowany w powiecie piaseczyńskim na lata 2021-2023 Ikona załącznika pdfOpinia PDF
28 Program profilaktyki i wczesnego wykrywania nadwagi i otyłości wśród dzieci klas III szkół podstawowych w Gminie Miejskiej Lubań na lata 2021-2024 Ikona załącznika pdfOpinia PDF
29 Program profilaktyki i wczesnego wykrywania nadwagi i otyłości wśród uczniów uczęszczających do szkół podstawowych w Gminie Mielno na lata 2021-2025 Ikona załącznika pdfOpinia PDF
30 Program badań przesiewowych słuchu dla uczniów klas I szkół podstawowych z terenu powiatu bielskiego w roku szkolnym 2022/2023 Ikona załącznika pdfOpinia PDF
31 Program profilaktyki nowotworu gruczołu krokowego dla mężczyzn zamieszkałych na terenie Gminy Drzewica w wieku 50-69 lat Ikona załącznika pdfOpinia PDF
32 Wsparcie kobiet ciężarnych i matek dzieci z wrodzoną wadą rozwojową oraz ich rodzin pn. »OD-ŻYJ« Ikona załącznika pdfOpinia PDF
33 Program szczepień profilaktycznych przeciwko zakażeniom pneumokokowym dla mieszkańców Gminy Trzebownisko w wieku od 60 roku życia na lata 2021-2022 Ikona załącznika pdfOpinia PDF
34 Program polityki zdrowotnej w zakresie wczesnego wykrywania chorób narządów układu moczowego u mężczyzn i kobiet w wieku 55-65 lat, mieszkańców miasta na lata 2021-2026 Ikona załącznika pdfOpinia PDF
35 Program profilaktyki zaburzeń depresyjnych dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych Ikona załącznika pdfOpinia PDF
36 Program wsparcia leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego in vitro dla mieszkańców miasta Włocławek Ikona załącznika pdfOpinia PDF
37 Program profilaktyki i wczesnego wykrywania raka piersi wśród mieszkanek Gminy Kalisz Pomorski na lata 2021-2025 Ikona załącznika pdfOpinia PDF
38 Gminny program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zakażeń meningokokowych wśród dzieci w oparciu o szczepienia przeciwko meningokokom z grupy A, C, W-135, Y w Gminie Suszec Ikona załącznika pdfOpinia PDF
39 Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych na lata 2021-2024 w Gminie Gorzkowice Ikona załącznika pdfOpinia PDF
40 Program polityki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji leczniczej dla mieszkańców gminy Mirzec na lata 2021-2023 Ikona załącznika pdfOpinia PDF
41 Opieka okołoporodowa dla mieszkańców Miasta Słupska na lata 2022-2030 Ikona załącznika pdfOpinia PDF
42 Program wczesnego wykrywania dysplazji stawów biodrowych na lata 2022-2030 (miasto Słupsk) Ikona załącznika pdfOpinia PDF
43 Poprawa stanu zdrowia opiekunów osób starszych i niesamodzielnych z terenu Miasta Słupska na lata 2022-2030 Ikona załącznika pdfOpinia PDF
44 Powiatowy program przeciwdziałania nadwadze i otyłości wśród dzieci w wieku 8 lat uczęszczających do szkół podstawowych w Powiecie Polickim Ikona załącznika pdfOpinia PDF
45 Szkoła rodzenia – program edukacji przedporodowej dla przyszłych rodziców w Gminie Kozienice na lata 2022-2024 Ikona załącznika pdfOpinia PDF
46 Program profilaktycznych szczepień przeciwko pneumokokom dla osób 65+, będących mieszkańcami Gminy Kozienice na lata 2022-2024 Ikona załącznika pdfOpinia PDF
47 Uczmy się ratować życie – kurs pierwszej pomocy przedmedycznej dla uczniów klas VI z terenu Gminy Kozienice na lata 2022-2024 Ikona załącznika pdfOpinia PDF
50 Program profilaktycznych szczepień przeciwko grypie dla kobiet w ciąży w mieście Tychy Ikona załącznika pdfOpinia PDF
51 Gminny Program Polityki Zdrowotnej w zakresie przeciwdziałania zakażeniom meningokokowym w Gminie Pilchowice Ikona załącznika pdfOpinia PDF
52 Program polityki zdrowotnej w zakresie szczepień przeciwko meningokokom serogrupy B dla dzieci do lat 2 z terenu Gminy Kalisz Pomorski na lata 2021-2024 Ikona załącznika pdfOpinia PDF
53 Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego in vitro dla mieszkańców Gminy Miasta Sopotu w latach 2022-2025 Ikona załącznika pdfOpinia PDF
54 Program profilaktyki nadwagi i otyłości u dzieci klas I-III ze szkół podstawowych znajdujących się na terenie Gminy Nowogard na lata 2021-2024 Ikona załącznika pdfOpinia PDF