Poniżej zamieszczono wydane przez Prezesa Agencji opinie w sprawie nadesłanych samorządowych programów zdrowotnych/programów polityki zdrowotnej. Celem publikowania opinii jest przekazanie Państwu dalszych wskazówek, jak poprawnie konstruować programy polityki zdrowotnej oraz jak do podejmowanych działań odnoszą się dowody naukowe w zakresie ocenianych problemów zdrowotnych (czyli zagadnień, których dotyczą programy).
Rok 2022
LP.
Nazwa programu zdrowotnego
Pliki do pobrania
1 Program profilaktyki i wczesnego wykrywania nadwagi i otyłości wśród uczniów uczęszczających do szkół podstawowych na terenie Gminy Dywity Ikona załącznika pdfOpinia PDF
2 Program Polityki Zdrowotnej Gminy Ełk na lata 2022-2026 w zakresie profilaktyki i wczesnego wykrywania cukrzycy typu 2 Ikona załącznika pdfOpinia PDF
3 Program Polityki Zdrowotnej Gminy Ełk na lata 2022-2026 w zakresie profilaktyki chorób piersi i gruczołu sutkowego Ikona załącznika pdfOpinia PDF
4 Wsparcie par, a w szczególności mężczyzn, wymagających wysokospecjalistycznej opieki oraz diagnostyki immunologicznej i genetycznej niepłodności wraz ze wsparciem inseminacji dla mieszkańców miasta Szczecina na lata 2022-2026 Ikona załącznika pdfOpinia PDF
5 In vitro dla Radomia – Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego w roku 2022 Ikona załącznika pdfOpinia PDF
6 Program polityki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji leczniczej mieszkańców Gminy Miejskiej Legionowo w wieku 60 lat i więcej na lata 2022-2024 Ikona załącznika pdfOpinia PDF
7 Program upowszechniania umiejętności udzielania pierwszej pomocy w populacji młodzieży szkolnej i nauczycieli na terenie Gminy Miejskiej Legionowo na lata 2022-2024 Ikona załącznika pdfOpinia PDF
8 Program profilaktycznych szczepień ochronnych przeciw grypie dla dzieci Gminy Miejskiej Legionowo w wieku od 3 do 17 lat Ikona załącznika pdfOpinia PDF
9 Gminny program rehabilitacji leczniczej mieszkańców gminy Jerzmanowa na lata 2022-2026 Ikona załącznika pdfOpinia PDF
10 Profilaktyka kobiecych chorób nowotworowych wśród mieszkanek gminy Kalisz Pomorski w wieku 18+ Ikona załącznika pdfOpinia PDF
11 Program profilaktyki retinopatii cukrzycowej w województwie wielkopolskim – II edycja Ikona załącznika pdfOpinia PDF
12 Program polityki zdrowotnej endometrioza, choroba kobiet w każdym wieku pn. »Plan na życie z endometriozą« Ikona załącznika pdfOpinia PDF
13 Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki nadwagi i otyłości wśród dzieci klas III szkół podstawowych w Mieście Lubliniec oraz wśród mieszkańców w wieku 65+ na lata 2022-2026 Ikona załącznika pdfOpinia PDF
14 Gminny program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zakażeń pneumokokowych w Kozach Ikona załącznika pdfOpinia PDF
15 Program wczesnego wykrywania wad słuchu i wzroku wśród dzieci w wieku 6 lat w gminie Świebodzin na lata 2022-2024 Ikona załącznika pdfOpinia PDF
16 Program polityki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji leczniczej gminy Lubiszyn na lata 2022-2026 Ikona załącznika pdfOpinia PDF
17 Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego – in vitro dla mieszkańców Pyskowic w latach 2022-2025 Ikona załącznika pdfOpinia PDF
18 Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zaburzeń depresyjnych dla dzieci i młodzieży z województwa mazowieckiego Ikona załącznika pdfOpinia PDF
19 Program profilaktyki nowotworu gruczołu krokowego dla mężczyzn zamieszkałych na terenie Miasta Darłowa w wieku 55-69 lat Ikona załącznika pdfOpinia PDF
20 Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych na lata 2022-2024 w Gminie Jaworze Ikona załącznika pdfOpinia PDF
21 Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego in vitro dla mieszkańców Gminy Miejskiej Głogów w latach 2022-2025 Ikona załącznika pdfOpinia PDF
22 Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców Gminy Piaseczno w latach 2022-2024 Ikona załącznika pdfOpinia PDF
23 .„Zabezpieczenie płodności na przyszłość u mieszkańców Wrocławia chorych onkologicznie na lata 2022-2024” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
24 Wczesno specjalistyczna i kompleksowa opieka nad dzieckiem zagrożonym niepełnosprawnością lub niepełnosprawnym z terenu Gminy Nędza Ikona załącznika pdfOpinia PDF
25 Regionalny program rehabilitacji młodzieży z zaburzeniami depresyjnymi Ikona załącznika pdfOpinia PDF
26 „Program polityki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji leczniczej mieszkańców gminy Kalisz Pomorski w wieku 60+ na lata 2022-2026 Ikona załącznika pdfOpinia PDF
27 Program profilaktyki zaburzeń depresyjnych dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych (miasto Żary) Ikona załącznika pdfOpinia PDF
28 „Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki wczesnego wykrywania raka piersi wśród mieszkanek powiatu poznańskiego” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
29 Program profilaktyki i wczesnego wykrywania nadwagi i otyłości wśród dzieci klas IV-VIII, uczniów szkół podstawowych z terenu Powiatu Radomskiego, na lata 2022-2023 Ikona załącznika pdfOpinia PDF
30 Program zdrowotny prewencji wtórnej raka szyjki macicy samopobranie (ang. selfsampling) – screening w oparciu o test HPV Ikona załącznika pdfOpinia PDF
31 Program wczesnego wykrywania nowotworów jelita grubego wśród mieszkańców Miasta Krosna w latach 2022-2023 Ikona załącznika pdfOpinia PDF
32 Program wczesnego wykrywania raka piersi wśród mieszkanek Krosna na lata 2022 2023 Ikona załącznika pdfOpinia PDF
33 Program polityki zdrowotnej dla seniorów z terenu gminy Kcynia na lata 2022-2025 „Koperta życia – zadbaj o swoje bezpieczeństwo” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
34 Program polityki zdrowotnej dla mieszkańców województwa warmińsko-mazurskiego w zakresie wsparcia diagnostyki i leczenia niepłodności z wyłączeniem metod medycznie wspomaganej reprodukcji Ikona załącznika pdfOpinia PDF